خدمات مرکز مشاوره خانواده

خدمات مرکز مشاوره خانواده

خدمات مرکز مشاوره خانواده

خدمات مرکز مشاوره خانواده امین میرموسوی واقع در شرق تهران که از حدود 11 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است شامل فعالیت در زمینه های زیر می شود:

بخشی از خدمات مرکز مشاوره خانواده در زمینه زوج درمانی است.

بخش مربوط به زوج درمانی هم به صورت کوتاه مدت و هم بلند مدت اجرا می شود.

در برخی موارد مشکلات همسران صرفا به یک موضوع مثلا واکنش آنها نسبت به خانواده هایشان مربوط نمی شود.

بلکه شامل رفتارها و کنش و واکنش هایی است که به گذشته بر می گردد.

مسائلی که مربوط به تربیت در دوران کودکی است.

یا مشکلات والدین همسران 

مسائل شخصیتی همسران و تاثیر مشکلاتی چون اعتیاد یا سابقه بیماری های روانی

و این موضوع باعث می شود جلسات زوج درمانی به صورت ادامه دار دنبال شود.

و حتی همسران در قالب مشاوره فردی جلساتی را با مشاور زوج درمانگر خود داشته باشند.

اما گاهی همسران صرفا در مورد مسائلی که نسبت به آن مهارتی ندارند، مراجعه می کنند.

در مورد ارتباط گرفتن با یکدیگر

و اختلاف نظرهایی که لازم است نظر یک شخص سوم و بی طرف را بشنوند.

محتوای اینگونه جلسات نمی تواند دراز مدت و طولانی باشد.

یکی از توصیه های مهم به همسران این است که جلسات را به طور پیوسته ادامه دهند.

به خصوص زمانی که صحبتهای همسران مفصل است.

و مشکلات بسیاری را از گذشته تا به حال می خواهند بیان کنند.

معمولا در چنین شرایطی جلسه اول بیشتر مراجعان صحبت می کنند.

مشاور هم حضور فعالی دارد اما به ناچار شنونده بیشتری خواهد یود.

اما به تدریج و از جلسه دوم مشاور نقش فعال تری به خود می گیرد و پرسش و پاسخ و ارائه راهکار آغاز می شود

درست است که مراجعان هزینه می کنند اما بهتر است جلسات را پی گیری کنند زیرا خیلی زود به جمع بندی خواهد رسید.

برخی مراجعان یک جلسه می آیند و جلسه دوم شان به ماهها و هفته های بعد موکول می شود.

این اشتباه و اتلاف وقت است و زوج درمانگر هم تسلط خود را در مورد پرونده از دست می دهد.

مشاوره فردی

بخشی از خدمات مرکز مشاوره خانواده شامل مشاوره فردی می شود.

برای همه ی ما موقعیتهایی پیش می آید که موجب می شود ما در تصمیم گیری دچار تردید شویم

یا نتوانیم بین دو یا چند گزینه انتخابی انجام دهیم.

احساس ناتوانی یا ضعف کنیم

و حتی صرفاً نیاز به صحبت به مشاور داشته باشیم

و نخواهیم این موضوع را دوست و آشنا یا اعضای خانواده بداند.

چه بسا بین عقل و احساس گیر کرده باشیم.

و ندانیم که تصمیم درست چیست

گاه پیش می آید افکارمان پر از اظهارنظرهای دوست و آشنا می شود که از سر دلسوزی با ما صحبت کرده اند و هر کدام راهکاری داده اند یا سرزنش مان کرده اند.

و ما اصلا از این واکنش ها خوشمان نمی آید.

در چنین مواقعی مشورت با یک مشاور کمک کننده است.

گاهاً نه برای دریافت راهکار بلکه برای راحت شدن و بیان حرف هایی که هر جایی و با هر کسی نمی شود زد.

در چنین مواقعی حتما از یک مشاور خوب کمک بگیرید.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

7 + 6 =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی