با خیانت چطور برخورد کنیم؟

با خیانت چطور برخورد کنیم؟

با خیانت چطور برخورد کنیم؟

خیانت، دلی را می شکند و یک یا دو زندگی را از هم می پاشد! خیلی سخت است و این سوال پیش می آید که با خیانت چطور برخورد کنیم؟

با وجود خیانتی که بین شما و همسرتان اتفاق افتاده اگر هنوز هر دو نفر مایل به ادامه زندگی هستید و به هم علاقه دارید و از طلاق گریزان هستید خیلی بیشتر از آن چیزی که فکر می کنید باید تلاش کنید.

در این مقاله شخص خیانت دیده را زن و کسی که خیانت را مرتکب شده، مرد در نظر می گیریم.

ضمن اینکه این بحث بسیار مفصل است و در این مقاله فقط در مورد آسیبهای احساسی صحبت خواهیم کرد.

هدف این است که بدانیم در مراحل اولیه خیانت یعنی زمانی که خیانت آشکار شده و در حال مواجه شدن با این موضوع هستیم، چطور باید رفتار کنیم؟

اول از همه همسری که مرتکب خیانت شده بداند که شوک بزرگی است! بیش از حد بزرگ و خروج از این بحران زمان بر

در ابتدای حادثه، همسر خیانت دیده غالباً از کوره در می رود و همسرش را بازخواست می کند. چیزی شبیه بازجویی.

همسری که خیانت مرتکب شده ممکن است متقابلاً از کوره در برود که:

بـسه کلافم کردی، اون شکلی که تو فکر می کنی نبوده…

نه، اصلا ده بار باهش سکس داشتم، خیالت راحت شد؟

همسر خیانت دیده در شرایط عاطفی بسیار بدی است

لذا از همسری که مرتکب خیانت شده انتظار همکاری بیشتری داریم.

تنها پاسخی که می تواند کمی آتش را فرو بنشاند، همراهی همسر خیانت کار است.

دسترسی به او لازم است.

حضور فیزیکی و روانی می تواند کمک کند.

اگر چه ممکن است گاهی همسر خیانت دیده او را به شدت طرد کند.

زیرا همسر خیانت دیده احساسات مختلفی را تجربه می کند، گاهی خوب، گاهی تلخ؛ گاهی آرام، گاهی خشن؛

زمان می برد.

همسر خیانت کار، این بالا و پایین شدنها را باید به جان بخرد. چاره ای ندارد و جای اعتراضی هم نیست. انتظار کلافه شدن نداریم.

رفتارهای مخرب همسر خیانت دیده:

ممکن است تصمیم بگیرد به شخصی که همسرش با او رابطه داشته، تماس بگیرد؛ یا رو در رو شود.

به هیچ وجه توصیه نمی کنیم.

هیچ دستاورد خوبی نداشته به خصوص وقتی دو زن با هم رو در رو می شوند!

ممکن است تصمیم بگیرد تمام اسناد موجود را نزد خانواده همسرش آشکار کند. هر طور شده باید جلو خود را بگیرد.

نقش همسری که مرتکب خیانت شده در ایجاد آرامش

متخصص زوج درمانگر توصیه می کند نشان دهید که همسرتان را درک می کنید و برای داشتن افکار و احساساتش به او حق می دهید.

این پذیرش را با تن صدا، زبان تن،  و رفتار غیر کلامی چهره نشان دهید.

خودتان را جای  همسرتان بگذارید و با عینک او به موقعیت نگاه کنید تا بفهمید او درباره این رویداد که احساس و افکاری دارد.

برای ترمیم این دوران حتما از متخصص روانشناس و زوج درمانگر استفاده کنید.

این موضوع دیگر چیزی نیست که به حال خود رها شود.

متاسفانه کنار آمدن با این موضوع زمان می خواهد برای همین ضروری است از مشاور روانشناس استفاده شود.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

10 − هفت =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی