افزایش تماس مردم به دنبال ترس از کرونا

  افزایش تماس مردم به دنبال ترس از کرونا این روزها شاهد افزایش تماس مردم به دنبال ترس از کرونا هستیم. که در هفته ی اخیر تماسها به کلینیک مشاوره میرموسوی افزایش چشم گیری داشته است. گزارشِ نشانه هایی از قبیل ترس از تنهایی و تاریکی و به خواب نرفتن شبانه در پی شیوع کرونا بین مراجعه کنندگان حضوری و تلفنی ، افزایش یافته است. بیقراری تعریق تپش قلب به خواب

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی