وقتی کسی رابطه را نمی خواهد

وقتی کسی رابطه را نمی خواهد وقتی کسی رابطه را نمی خواهد ادامه دهد و از طرفی نمی تواند یا نمی خواهد صراحتاً اعلام کند که وقت تمام کردن رسیده، به هزار ایما و اشاره می توان فهمید که در چه موضع و جایگاهی است. وقتی دو نفر عاشق هم هستند، یا با هم به کلینیک و نزد مشاور می رسند یا با هم می آیند، چرا که لحظه لحظه رابطه

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی