آیا خودتان را دوست دارید؟

آیا خودتان را دوست دارید؟ آیا خودتان را دوست دارید؟ آیا می توانید خودتان را فردی خوشایند، صمیمی و جذاب توصیف کنید؟ این سوالها واقعیتی را منعکس می کند و آن اینکه هر فردی می داند که نظراتش درباره خودش، الزاما خنثی نیست. این نظرات بر ارزیابی فرد از ویژگیهای شخصی، تحت عناوین قوتها و ضعفها، محاسن و معایب، استوارند و به احساسات کم و بیش مثبت نسبت به خود منجر

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی