استرس کرونا

استرس کرونا   استرس کرونا ، بیشتر از خودِ کرونا شما را از پا در می آورد؛ نه سهل انگار باشید، نه سخت گیر! به همان آب و صابون و شرکت نکردن در مهمانی ها و تجمعات و ضد عفونی وسایل بسنده کنید و به زندگی تان بپردازید. یادتان باشد شما نمی توانید همه زندگی تان را با مراقبت کنترل کنید! به زودی از پا در می آیید! و این یعنی

درمان غیر دارویی اضطراب و افسردگی

درمان غیر دارویی اضطراب و افسردگی درمان غیر دارویی اضطراب و افسردگی مبتنی بر جلسات مشاوره یا رواندرمانی است که معمولا درمان بر اساس تلفیقی از روشهای رفتاری-هیجانی و شناختی است. اگر می خواهید دارو مصرف نکنید و اگر نشانه های بالینی آنقدر آزاردهنده نیست که آرام و قرار را از شما نگرفته، راهی نیست جز انجام اصول درمانهای مبتی بر شناخت درمانی تغییرات رفتاری سبک زندگی و تغییرات هیجانی اگر

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی