انتقاد کنیم یا نکنیم؟

انتقاد کنیم یا نکنیم؟

انتقاد کنیم یا نکنیم؟

این مطلب اختصاص دارد به این که انتقاد کنیم یا نکنیم و اینکه چطور آن را بیان کنیم؟ که به دیگران بر نخورد؛ شنیده اید می گویند خودمانی شدن باعث از بین رفتن احترام می شود؛

این جمله که از قدیم مرسوم بوده مثل ضرب المثلی شده که در زبان محاوره بیان می شود.

متاسفانه هر چه با دیگران نزدیک تر و آشنا تر می شویم احساس می کنیم که نه تنها حق، بلکه وظیفه داریم برای بهبود و اصلاحشان به آنها بفهمانیم که راه و روش شان اشتباه بوده و بسیار بهتر است که کارها را به شیوه ای که ما می خواهیم انجام دهند.

یا رک و راحت حرف می زنیم و اغلب متوجه کلمه ها و مثالها و لحن و صدا نیستیم.

در مورد همسران هم همین صدق می کند اوایل آشنایی خیلی دست به عصا راه می رویم و حرف می زنیم و بعد کم کم احساس می کنیم مالک شده ایم،

حالا شروع می کنیم به انتقاد و کنترل گری و حمله

توصیه تـئوری انتخاب

در ادامه ی بحث انتقاد کنیم یا نکنیم؟ قاعده ی پیشنهادی مکتب تـئوری انتخاب این است که وقتی می خواهید کسی را اصلاح کنید یا اشتباهش را به او یادآور شوید می توانید بگویید اجازه بده ببینم چه چیزهایی مطابق میل من هست و چه چیزهایی مطابق میل من نیست؟

چه چیزهایی مطابق میل تو هست و چه نیست؟ چه چیزهایی مطلوب توست و چه چیزهایی مطلوب تو نیست و چه چیزهایی مطلوب هر دوی ما هست و نیست؟

توصیه مرکز مشاوره شرق تهران

در پایان بحث انتقاد کنیم یا نکنیم؟ توصیه مرکز مشاوره امین میرموسوی این است که اول از همه به نکات فوق توجه کنید و نکات ظریفی که آشنایی تا مرحله ی “خودمانی شدن” دارد را به یاد بسپرید.

نکته ی بعدی اینکه به جای انتقاد که معمولا افراد به راحتی نمی پذیرند، نارضایتی را اعلام کنید.

البته به لحن و تن صدا و کلمه هایی که بیان می کنید دقت کنید.

وقتی نارضایتی را اعلام می کنید یعنی دارید آنچه که با جشم خود دیده اید و تصور و فکری در ذهنتان ایجاد شد و احساسی را بوجود آورد و در نهایت انتظاری شکل گرفت را بیان می کنید.

به نوعی تجربی کردن توصیه تئوری انتخاب است.

مثلا می توانید بگویید از این که دیدم در فلان موقعیت، رفتار یا اخلاقم رو به روم آوردی جلو دیگران ناراحت شدم، لطفا به خودم بگو وقتی برگشتیم خونه

به جای : تو خیلی بی ملاحظه ای… بی شعوری، تو حق نداشتی…

آنچه که انتقاد را بسیار ویرانگر می کند این است که هیچ رفتاری به اندازه آن نمی تواند دو طرف را چنان سریع و دردناک و گاهی با ناامیدی و ترس از تفاوتهای شگرفی که بینشان وجود دارد، آگاه کند.

در نهایت برای آموزش این قبیل مهارتهای ارتباطی می توانید به مراکز مشاوره و نزد یک روانشناس خوب مراجعه کنید.

به خصوص اگر در ارتباطی هستید که معمولا بر سر انتقاد و طرز صحبت کردن به مشاجره کشیده می شود.

مشاوره تلفنی و آنلاین

در انتهای بحث انتقاد کنیم یا نکنیم؟ یادآوری می شویم که مرکز مشاوره امین میرموسوی به غیر از مشاوره حضوری، خدمات مشاوره تلفنی و آنلاین هم ارائه می دهد.

جهت هماهنگی می توانید با شماره های مندرج در سایت مرکز مشاوره و یا وبلاگ کلینیک تماس حاصل فرمایید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

چهارده + چهار =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی