ما به نوازش نیاز داریم

ما به نوازش نیاز داریم

ما به نوازش نیاز داریم

همه ی ما به نوازش نیاز داریم ؛ چون سنگ نیستیم! موجوداتی هستیم که احساس داریم، احساس می کنیم و لذا نوازش حال همه ی ما را خوب می کند.

هرگز اهمیت نوازش را برای خود، دوستان، همسر و افرادی که دوستشان دارید، ناچیز نـشمارید.

نوازش چیست؟

در بحث ما به نوازش نیاز داریم خوب است در ابتدا بدانیم که نوازش چیست؟

نوازش در این بحث عبارت است از هر نوع عملی از طرف شخص دیگر نسبت به تو تا وجود خود را به تو اطلاع دهد.

یک لبخند

یک سوت

صدا کردن

همانطور که برخی حیوانات مثل گربه ها و سگها نوازش را دوست دارند و زمانی که با آنها بازی می کنیم لذت می برند؛ 

انسان هم مستثنا نیست. 

ما به نوازش نیاز داریم

به خصوص وقتی پای نوازشی در میان باشد که به خاطر خودمان و آنچه که هستیم دریافت می کنیم.

وقتی کسی می گوید از رفتارت خوشم می آید…. دوست دارم…. تو آدم منظمی هستی

بنابراین خلاصه ی نوازش یعنی “دیده شدن” وقتی جمله های فوق را می شنویم یعنی دیده شدیم.

و این حس خوبی می دهد.

نوازش، زندگی بخش است؛ جان تازه ای می دهد؛ پس ما به نوازش نیاز داریم

ما به عنوان یک انسان ، نیازمند به شناخته شدن، توجه و حمایت هستیم.

فقدان نوازش نه فقط باعث مرگ یک رابطه و عشق می شود، بلکه نقش مهمی در ایجاد افسردگی ایفا می کند.

چه تربیت غلطی

در ادامه ی بحث ما به نوازش نیاز داریم ، متاسفانه خیلی از ما عادت کرده ایم که نیازهای خود را، حتی اگر باعث آزار ما شوند، پنهان کنیم؛

به طوری که اگر بخواهیم عشق و محبت کسی را قبول کنیم، باعث می شود احساس ناراحتی یا خجالت می کنیم.

این موضوع گاه به خاطر است که در زندگی نوازش کافی دریافت نمی کنیم، یا نکرده ایم.

و یا یادمان ندادند! 

والدین سنتی و گاه بیش از حد سنتی که هر گونه ابراز احساسات را شرم آور می دانستند چطور می توانستند ما را متوجه نوازش و اهمیت آن بکنند!؟

زمانی که شما به کسی سلام می کنید مقداری نوازش می دهید.

و زمانی که در مورد یک خصوصیت او تعریف می کنید نوازش بیشتری به او داده اید، حتی وقتی که کمی زمان می گذارید و به گفتگو می پردازید.

تمرین نوازش

در انتهای بحث ما به نوازش نیاز داریم باید اشاره کنیم به این موضوع که گاهی آنقدر آسیبهای دوران کودکی زیاد بوده که به راحتی نمی توانیم شخصی شویم که نوازش بدهیم و نوازش دریافت کنیم.

آسیب یا سبکهای تربیتی خانوادگی

هر چه باشد، گاهی نیاز به زمان و حتی رواندرمانی دارد.

اما گاهی با تمرین می توان حس خوب را دریافت کرد.

داد و گرفت.

تمرین هایی که سبب می شود در حین گفتگو یا آغاز رابطه با هر فردی، کمی به خصوصیاتی از او توجه کنید که مثبت است و با تعریف آن حس خوبی یا در واقع نوازش انتقال می دهید.

دادن این حس ها متقابلاً حس خوبی به شما بر می گرداند.

مرکز مشاوره امین میرموسوی

در انتهای بحث ما به نوازش نیاز داریم لازم به یادآوری است که مرکز مشاوره امین میرموسوی به غیر از مشاوره حضوری، خدمات مشاوره تلفنی و آنلاین نیز ارائه می دهد.

در صورتی که نیاز به رزرو وقت و اطلاع از هزینه مشاوره آنلاین دارید، می توانید با تلفنهای کلینیک که در سایت یا وبلاگ کلینیک درج شده تماس حاصل فرمایید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی