مهارتهای گفتگوی همسران

مهارتهای گفتگوی همسران

مهارتهای گفتگوی همسران

مهارتهای گفتگوی همسران پیشگیری کننده بسیاری از دلزدگی های زناشویی است. پیشگیری کننده از سردی روابط همسران است.

پیش شرط مهارتهای گفتگوی همسران، خودشناسی است.

یعنی در ابتدا باید بدانیم، چه تیپی هستیم و چگونه با اطرافمان ارتباط می گیریم؛ مثلا آیا عموما “توداریم”؟

یعنی آنچه احساس می کنیم، درون خودمان می ریزیم؟

به دنبال این ویژگی ها، آیا انتظارهای خاصی در ما شکل می گیرد؟

مثلا انتظار داریم دیگران بتوانند حدس بزنند درون ما چه می گذرد!؟(که نگرشی خطرناک در رابطه است)

پس گام اول خودشناسی است و بعد ازدواج!

سپس اگر به دنبال ویژگیهایی که داریم نگرش خاصی از ارتباط و انتظار خاصی در ما شکل می گیرد باید بررسی و تجزیه تحلیل شود.

مثل موردی که گفتم.

زیرا یکی از مهارتهای ارتباطی همسران این هست که ما آنچه که می بینیم، تصور می کنیم و احساسی را تجربه می کنیم، به زبان بیاوریم.

مثلا آقایی می گوید من احساس می کنم تو منو دوست نداری؟

یقینا قبل از این جمله، عبارتهای دیگری بوده؛

یعنی آنچه که من دیدم یا مدتی است از رفتارهای همسرم مشاهده کردم، به دنبال آن افکاری در ذهنم ایجاد شد و سپس احساسی شکل گرفت.

قاعدتا وقتی کسی به همسرش می گوید من احساس می کنم تو منو دوست نداری!، از فرایندی که شرح دادم یعنی مشاهده، افکار و احساس فقط قسمت آخر بیان می شود.

و شنونده باید مطالب قبل را خودوش حدس بزند!

این اشتباه است.

بدتر اینکه مدتی است یکی از دیگری می شنود که “احساس می کنم تو منو دوست نداری”

و این تکرار رابطه را سرد و دلزده می کند.

کار دیگر این است که هر دو نفر این چرخه تکراری و کلی گویی را بشکنند.

یعنی این کار ذفقط بر عهده گوینده نیست.

زیرا کسی که شنونده  است بهتر است برای اینکه آزار نبیند و از دلزدگی و سردی رابطه کلافه نشود، خودش هم تلاش کند.

مثلا بگوید:

عزیزم من چطور رفتار کنم یا تو چه چیزهایی و چه رفتاری از من ببینی این احساس را نمی کنی؟

یا

میشه بگی من چطور رفتار می کنم که تو چنین برداشتی از رابطه داری؟

و نفر مقابل کلی گویی نکند و وارد جزئیات شود تا مشکل به درستی درک شود.

جمع بندی

بنابراین با یادگیری اینکه بتوانیم انتقال دهنده درست احساسها و گفتارمان باشیم کمک بهتری به خودمان و همسرمان می کنیم و جلو بسیاری از آسیبهای ارتباطی گرفته می شود.

مثل تجربه ی این احساس که “همسرم درکم نمی کند” و بسیاری دیگر

در پایان بحث مهارتهای گفتگوی همسران برای آموزش این مهارتها بهترین زمان دوران پیش از ازدواج است.

 و توصیه می کنم حتما آموزش لازم را در مراکز مشاوره انجام دهید.

و اگر ازدواج کرده اید و مشکلاتی در ارتباط و تفاهم با یکدیگر دارید از یک زوج درمانگر خوب کمک بگیرید.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

16 + 16 =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی