آنطور که شما همسرتان را می بینید

آنطور که شما همسرتان را می بینید

آنطور که شما همسرتان را می بینید

همسر شما در ذهن شماست! و این یعنی آنطور که شما همسرتان را می بینید یک سری ذهنیتهایی می سازد که طرحواره نامیده می شود.

شما هرگز نمی توانید به روان همسرتان وارد شوید و او را مستقیما بشناسید

بنابراین از بیرون به او نگاه می کنید، از بیرون به حرفهای او گوش می دهید،

رفتارهای او را مشاهده می کنید، رفتارهای گذشته او را در ذهن خود مرور می کنید

و به مرور زمان در ذهن خود در مورد همسرتان به یک سری نتیجه گیری هایی می رسید که طرحواره نام دارند؛

طرحواره ها، تصویری ذهنی از فرد مورد نظر را در ذهن شما ایجاد می کند.

به عبارت ساده بسیاری از طرحواره ها همان ویژگیهایی هستند که شما برای توصیف رفتارهای همسرتان و نیز توصیف ویژگیهای شخصیتی او به کار می گیرید.

طرحواره ها بر اساس چندین رویداد کوچک شکل می گیرند

و باعث می شود شما تجربه های متعدد را در یک طبقه بندی که اسم مشخصی دارد، قرار دهید.

وقتی مجموعه ای از رفتارهای همسرتان برای شما تعبیر بی توجهی در ذهنتان ایجاد کند، یعنی شما از این طرحواره استفاده می کنید.

به خصوص آنجا که ذهنتان می رود به سمتی که از ابتدای زندگی تمام شواهد تایید کننده طرحواره را بیابید.

مثل اینکه همسری می گوید حالا که فکر می کنم از اول اینجوری بوده…

طرحواره ها تنها واقعیتی هستند که در ذهن شما وجود دارند،

از نظر شما حقیقتها آنهایی هستند که در آن لحظه در ذهن خود دارید

تاثیر منفی طرحواره ها

تا به الان متوجه شدید آنطور که شما همسرتان را می بینید طرحواره های ذهنی شما را تشکیل می دهد.

طرحواره هایی که برای تفسیر اعمال همسرتان به کار می گیرید و برچسبهایی که هویت همسرتان را برای شما دقیقاً معلوم می کنند، بر همه ی ابعاد روابط شما  تاثیر می گذارند..

برچسبهایی که به همسرتان می زنید بر احساس، نحوه واکنش، انتظارات و نحوه ی ارتباط شما با همسر تاثیر زیادی می گذارند.

اگر در مورد انگیزه ها، امیال، احساسها و قضاوتهای همسرتان در مورد خود، طرحواره های منفی بسازید، تاثیر بسیار بدی روی روابط شما خواهد گذاشت.

طرحواره ها با جستجو برای پیدا کردن شواهد تایید کننده آن و خودگوییهای منفی، تقویت می شوند.

کمک گرفتن از متخصص زوج درمانگر

در پایان بحثِ آنطور که شما همسرتان را می بینید لازم به ذکر است که معمولا مختصص زوج درمانگر جلسه یا جلساتی را با یکی از همسران که ذهنش درگیر طرحواره شده برگزار می کند.

تا به این ترتیب همسر یا شاید هر دوی آنها را متوجه آسیب طرحواره ها، بکند.

برای همین منظور توصیه می شود که حتما از یک زوج درمانگر خوب استفاده کنید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

چهار × 3 =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی