استفاده موثر جلسات زوج درمانی

استفاده موثر از جلسات زوج درمانی

استفاده موثر جلسات زوج درمانی

بررسی طرز گفتگوی همسرانی که درگیر مشاجره هستند حاوی اطلاعات مهمی است از این رو برای استفاده موثر جلسات زوج درمانی با توجه به تجربه کاری من در جلسات زوج درمانی توصیه هایی را به همسران می کنم.

مشکل این جاست که همسرانی که برای بررسی مشاجره هایشان به نزد زوج درمانگر مراجعه می کنند با شتاب مشغول رد و بدل کردن مطالبشان هستند.

و این شتاب باعث می شود نتوانند روی طرز گفتگو دقت کنند.

متاسفانه ما شاهد هستیم همسران مسائل مهم تر را نادیده می گیرند.

و توجه شان به این است که هیچ مطلبی از قلم نیفتد.

تا جایی که تمام مطالب را یادداشت می کنند.

خب این یادداشت برداری برای جلوگیری از فراموشی خوب است.

برای اینکه بدانیم روی مطالب مان تمرکز داریم و می توانیم اجازه دهیم نفر مقابل هم صحبتهایش را بکند.

اما این قدر توجه به جزئیات یعنی چه؟

متاسفانه وقتی در جلسات زوج درمانی دقت می کنیم متوجه می شویم که همسران آنقدر به اینکه چیزی را از قلم نیندازند دقت می کنند و وسواس به خرج می دهند که متوجه مسائل مهمتر نمی شوند.

نمی گم مطالبی که همسران می خواهند بیان کنند مهم نیست.

اما گاهی همسران آنقدر مشغول بیان دعواها هستند که متوجه نیستند چه جمله ای را چطور ، با چه لحنی یا با چه کلماتی بیان می کنند.

یا انتظاراتشان را چطور ابراز می کنند.

آنها متوجه نیستند که چطور هیجان همدیگر را مدام تحریک می کنند.

ولی زمانی که به آرامش می رسند تازه با لحنی آرام و منطقی تلاش می کنند دل هم را به دست بیاورند.

و اغلب برای مدتی ، کارساز است.

چون موقتاً بالغانه صحبت کرده اند.

اما چطور این مشکل اصلاح می شود؟

توصیه زوج درمانگر

توصیه زوج درمانگر برای استفاده موثر جلسات زوج درمانی شامل مواردی است که اگر همسران آن را اجرا کنند می توانند سریعتر به نقاط ضعف خود پی ببرند

اولا گاهی من به عنوان زوج درمانگر توصیه می کنم جلسات مشاوره ضبط شود.

البته در جایی که صلاح می دانم نه همیشه و به انتخاب مراجع!

و بعد در جلسات خصوصی با تک تک آنها نکاتی را که آنها در گفتگوی ضبط شده بیان کرده اند را برایشان پخش می کنم.

همسران ، تک به تک باید به طرز صحبت کردن خودشان دقت کنند.

گاهی این تمرین لازم است.

چون اگر این کار را نکنیم گاهی آنقدر همسران سریع یکی به دو می کنند و با سرعت دعواهایشان را مطرح می کنند که فرصت و حافظه ای برای به یادسپردن همه مطالب نیست.

نکته:

و چون همسران نزد زوج درمانگر بیشتر حالت تدافعی دارند بیشتر متوجه خودشان و حرفهایشان هستند

و کمتر می توانند به دیگری دقت کنند.

پس بازپخش ضبط جلسات برای آشکار کردن نکات مطرح شده توسط هر یک از همسران به طور جداگانه ضروری است.

اگر همسران به هر دلیلی نمی توانند تا مدتی در جلسات شرکت کنند می توانند تمرین دیگری انجام دهند.

همسران می توانند صدای جلسه ای که ضبط شده و توسط مشاور بازپخش و بررسی شده را هر از گاهی در خلوت خود مجدد بشنوند.

بارها شده خودِ همسران نکات جدیدی کشف کرده اند.

استفاده موثر جلسات زوج درمانی در مرکز مشاوره امین میرموسوی در چنین شرایطی اتفاق می افتد.

صحبتها تحلیل شده، نقاط ضعف کلامی بررسی و اصلاح شده

و از همسران خواسته می شود گاهی این نکات را مرور کنند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

2 + 19 =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی