تجربه زوج درمانی

تجربه زوج درمانی

تجربه زوج درمانی

تجربه زوج درمانی تجربه ای پیچیده است زیرا در الگوهای ارتباطی و مسائل آشکار و نهان همسران درهم آمیخته است اینجاست که می گویند زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور کنند.

الگوهای مرئی و نامرئی روابط همسران به زندگی زوجها جهت می دهد.

و کشف اینها توسط متخصص زوج درمانگر زمان بر است.

برای همین غالباً آب پاکی روی دست همسران می ریزیم که به فکر یک جلسه نباشند.

از این روست که تشکیل زندگی اگر آسان جلوه کند، ادامه ی آن کار هر کسی نیست!

جان باتلر یتس جمله ی خوبی دارد.

او می گوید:

«من فکر می کنم که یک زن و مرد باید یکدیگر را برای زندگی برگزینند،

تنها به این دلیل ساده که پهنه ی وسیع زندگی با تمام حوادثش، گنجایشی نه چندان کافی برای درک یکدیگر دارد،

این درک کردن ، همان عشق ورزیدن است.»

پس چیزی که ما از عشق در روابط همسران به دنبالش هستیم ، چیزی فراتر از گل خریدن و رابطه جنسی و بوسیدن و ابراز علاقه است.

تجربه زوج درمانی در مرکز مشاوره امین میرموسوی نشان می دهد همسرانی که قادر به درک هم بوده اند، یا پس از جلسات زوج درمانی موفق به درک یکدیگر شده اند، عشق را تجربه کرده اند.

لذا توصیه می شود همسرانی که در تعارض با یکدیگر هستند و مرتب بگو مگو دارند یا چالشهایی که پیش می آید سبب می شود یکی از همسران یا هر دوی آنها احساس کند دیگری قادر به درک کردن او نیست، در این زمینه به یکدیگر فرصت دهند و تلاش کنند.

شانس کدام همسران برای ادامه رابطه بیشتر است؟

بنابراین اگر بخواهیم بگوییم که تجربه زوج درمانی در مورد پایداری زندگی همسران چه چیزی نشان می دهد

باید در این دو مورد زیر خلاصه کنیم:

*همسرانی که نسبت به جنبه های منفی رابطه آشفته می شوند

و به دنبال آن احساس نارضایتی می کنند، اما در عین حال احساسات مثبت در مورد همسرشان دارند.

*گروهی هم هستند که برای ماندن در رابطه انگیزه کافی دارند، تلاش گر هستند و حاضرند مسئولیت رفتار خود را هم ببینند.

همسرانی در بازسازی رابطه موفق عمل می کنند که انگیزه کافی را در تحریک همدیگر به ایجاد جنبه های مثبت رابطه داشته باشند.

در حالی که تجربه زوج درمانی نشان می دهد همسرانی که حاضر نیستند شروع کننده باشند، معمولا سطح تنش را بالا می برند.

اگر زوجها تصمیم به بازسازی رابطه می گیرند، باید به نکته مهمی توجه کنند.

اینکه بدانند که این مرحله، مرحله ی حق به جانب شدن و لج بازی نیست.

درست است که اگر زوجی به تشخیص یک زوج درمانگر خوب آسیب بیشتری تجربه کرده باشد،

آن زوج درمانگر نفر مقابل این رابطه را بیشتر تشویق به حمایت می کند.

اما وای به روزی که همسران کم حوصلگی نشان دهند.

یا از موضوع غرور وارد شوند

و یا خودخواه و خودشیفته باشند.

تجربه زوج درمانی در این صورت نشان خواهد داد که احتمالا تلاش برای ساخت مجدد رابطه همسران بی فایده خواهد بود.

هزینه های مشاوره زوج درمانی

در انتهای بحث تجربه زوج درمانی سوالی که پیش می آید در مورد هزینه های مشاوره زوج درمانی است.

برخی پرسند اگر دو نفر یا سه نفر در اتاق مشاوره باشیم هزینه ها فرق می کند؟

پاسخ در مرکز مشاوره امین میرموسوی، خیر است.

و معمولا در سایر مراکز هم باید همین باشد.

به نفرات حاضر در جلسه بستگی ندارد بله به زمان جلسه مشاوره مربوط است.

اصولا هزینه ها بر مبنای 45 دقیقه حساب می شود

اما همسران باید توجه کنند که زمانی که به مشاور زوج درمانگر مراجعه می شود معمولا تا یک ساعت و نیم زمان صرف جلسه خواهد شد.

و به همین نسبت به هزینه ها اضافه می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

هفده − هفت =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی