موانع زوج درمانی همسران

موانع زوج درمانی همسران

موانع زوج درمانی همسران

اینکه همسران برای بهبود روابط خودشان به زوج درمانگر مراجعه کنند، عالی است. اما باید مراقب موانع زوج درمانی همسران بود.

موانعی که جلو بهبود و رشد روابط همسران را می گیرد.

موانع زوج درمانی چه عواملی را شامل می شوند؟

مهم ترین آن به دوران پیش از ازدواج بر می گردد. یعنی زمانی که دو نفر باهم آشنا می شوند و می بایست ما با کسی آشنا شویم که مشاوره را قبول داشته باشد.

یعنی انعطاف پذیری

سازش

خانواده دوستی

اینها را باید مشاور ببیند تا بگوید و آزمون بگیرد مگر خودتان استاد کشف این ویژگی باشید.

چون توصیفش سخت است.

ولی اگر با کسی ازدواج کنید که مشاوره آمدن را قبول نداشته باشد از آنجا که بیشتر همسران کارشان به مشاوره و زوج درمانی می کشد، کارتان سخت خواهد شد.

شاید مهمترین موانع زوج درمانی را در مطلب فوق گفتم.

-اعتقاد نداشتن به مشاوره

-خود را برتر دانستن در حل مشکلات

-خودخواهی

-زورگویی و قدرت طلبی 

اینها عمده فاکتورهایی هستند که در ارزیابی های شخصیتی مراجعان در مرکز مشاوره بدست آمده اند.

اما برخی همسران صرفاً باورهای اشتباهی در مورد مشکلات خود دارند و پس از مشورت با روانشناس از مواضع منعطفی برخوردار می شوند.

برای همین می گویم که باید فرصت داد.

خطری که بیخ گوش زوجهای جوان است!

زوجهای جوان به شدت در معرض یک خطر قرار دارند و آن این است که زود قضاوت کنند!

لطفا توصیه روانشناسِ زوج درمانگر را جدی بگیرید.

و سالهای نخست زندگی و در سن کم، همسران به شدت در معرض این خطر هستند، قضاوت عجولانه!

به راحتی تمام رشته های کار ما را ، پنبه می کنند.

این قدر ما زحمت می کشیم و آنها هزینه می کنند، با یک جمله ی “دیدی تو مشکل داشتی….”

دیدی مقصر تو بودی” همه رشته ها پنبه می شود و همسران با هم درگیر شده و به راحتی کار به طلاق می کشد.

شاید یک آدم ناشی بگوید خوب به همسرم نمی گویم!

ولی ماجرا را برای پدر و مادرم تعریف می کنم.

این هم ناشی گری است و حماقت!

شما وقتی زیر یک سقف رفتید خیلی باید دقت کنید که چه می گویید و چه نمی گویید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی