همدیگر را متهم نکنید

همدیگر را متهم نکنید

همدیگر را متهم نکنید

حتی اگر فکر می کنید حق با شماست همدیگر را متهم نکنید، از الفاظ تند استفاده نکنید. زیرا سبب می شود همسر شما به جای توجه به اوج ناراحتی شما، از خودش دفاع کند و به شما بتازد.

پس این متهم کردن چیزی را بهتر نمی کند.

اگر فکر می کنید که ممکن است مشاور زوج درمانگر متوجه نشود، نگران نباشد کافی است شما تمرین زیر را انجام دهید:

به جای گفتن “همسرم دروغ می گوید”

بگویید: من موافق این توصیف همسرم نیستم از نظر من واقعیت اینه که اون روز این اتفاق افتاد….

خیلی فرق می کند این دو جمله ی فوق

جمله اول را با لحن تندی بخوانید که همسران با شدت هیجان بیان می کنند.

جمله ی دوم را وقتی می گویید ، دو فایده دارد!

اول اینکه همسرتان گارد نمی گیرد چون متهم نشده؛

دوم مشاور می فهمد، به خدا می فهمد که شما به “دروغگویی” اشاره می کنید و مشاور حواسش هست.

و در نتیجه به دیدگاه شما هم اهمیت می دهد.

به این منظور که به خواهد از دید شما هم به مساله نگاه کند.

پس چیزی از دست نمی رود لطفا کنترل اعصاب را داشته باشید و بالغانه رفتار کنید.

از برچسبها دوری کنید

یکی از نکات مهم و مرتبط با بحث ” همدیگر را متهم نکنید ” این موضوع هست که توصیه می کنیم از برچسبها دوری کنید.

به جای بچه ننه…

لوس…

مریض…

و بسیاری دیگر ، در مورد رفتاری صحبت کنید که نشانه ی مشکلاتی هست.

مثلا دوست دارم د مورد چیزی که ناراحتت می کنه با من صحبت کنی نه این قهر کنی، با صحبت کردن در این مورد فکر می کنم به خودت و من اهمیت می دهی

حالا فکر کنید بگویید، تو چقدر لوسی قهر می کنی…

واکنش همسرتان این خواهد بود که:

من لوسم!؟

نفهمیدی با من چی کار کردی؟(می تواند نشانه انکار و بزرگنمایی رفتار نفر مقابل باشد)

پس در این صحنه دوباره دفاع اتقاق می افتد.

ناگفته نماند همسری که شنونده نباشد و قبول نداشته باشد که این مشکلات در موردش صدق می کند، در نهایت موجب عصبی شدن نفر مقابلش می شود

در چنین حالتی احتمال حمله های برچسبی و اتهام زدن وجود دارد.

پس دوری از این مشکلات، به همکاری متقابل هم نیاز دارد.

مراجعه به مرکز مشاوره خانواده

در پایان بحث همدیگر را متهم نکنید توصیه می کنم پیش از اینکه گرفتار مشاجره های شدید بشوید حتما به مشاور زوج درمانگر مراجعه کنید.

در غیر این صورت احتمال برخورد فیزیکی، یا دست کم سردی عاطفی یا مشکلات شدیدتری مثل دخالت دادن خانواده ها وجود دارد.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

4 − دو =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی