چک کردن گوشی همسر

چک کردن گوشی همسر

چک کردن گوشی همسر

یکی از سوالهای رایج زوجها در مورد چک کردن گوشی همسر است و در جلسات زوج درمانی می پرسند که آیا مجاز هستند گوشی یکدیگر را چک کنند یا نه؟

و این جمله معروف که دستاویزی شده برای همسران :

مگر گوشی وسیله ی شخصی نیست!؟

گیرم که کسی بگوید چرا هست!

بعد چه؟

از کجا معلوم با این مجوزی که دریافت می کنم پنهان کاری های خودم را ادامه ندهم!؟

از دید من با این سوالها نمی شود با موضوع حریم شخصی برخورد کرد.

به خصوص اگر زمانی که این سوال را همسران مطرح می کنند ، درگیر حل بحران خیانت باشند.

مثلا آقایی می گوید من دیگر خیانت نمی کنم تو هم به گوشی من کاری نداشته باش!

اما مگر به آرامش رسیدن به همین سادگی است که گوشی را چک نکنیم!

حفظ حریم معنایی وسیعتر از این سوالهای مسخره دارد.

اگر همسران اهل خیانت نباشند، اگر چیزی برای پنهان کاری نداشته باشند، اگر حتی وقتی برای انجام کاری به سراغ گوشی همسرشان می روند کاری به چتهای همسرش با دوست خودش نداشته باشند، چرا باید این سوال مطرح شود که مگر گوشی وسیله شخصی نیست؟

سوءاستفاده از اعتماد

خیلی وقت ها همسسران شاکی هستند و می گویند من گوشی ام را دادم به همسرم که کار بانکی انجام دهد اما چت من را با دوستم که در مورد لباس زیر زنانه بود کامل خوند.

خب، این سوءاستفاده است.

سوءاستفاده از اعتماد

جای تذکر جدی دارد.

اما برخی از رو نمی روند و دست از فضولی بر نمی دارند و کار خود را دنبال می کنند.

همسرش حق دارد گوشی را دیگر در اختیار او نگذارد.

برخی زوجها در جلسات زوج درمانی می گویند که همسرم گوشی ام را گاهی برای بازی آنلاین یا انجام کاری بر می دارد

سپس چت من با دوستم یا مادرم را می خواند و اخلاقش تغییر می کند.

چیزی در آن لحظه نمی گوید

اما بعدها در مورد مادرم یا دوستم نظری می دهد که می فهمم چتهای گوشی ام را خوانده است.

واقعاً لازم است چنین سرکشیهایی به گوشی نکنیم.

همه ما شوخی ها و طرز گفتگوهایی با دیگران داریم که به این حریم شخصی ما مربوط می شود.

افکاری که تمامی ندارد!

خواندن آن جز پریشانی ذهنی یا مشغولیت فکری حاصلی ندارد.

گاهی لازم است خودمان را جای همسرمان بگذاریم و فکر کنیم اوست که این بار سراغ گوشی ما می آید و چتهای ما را با دوستمان می خواند

لابلای چتها هم شوخی هایی هست به این مضمون که:

آقا ازدواج نکن راحت زندگی کن

یا 

به برادرم گفتم ازدواج کنی اول دردسرهاست

و بعد فکر کنید همسرتان این شوخیها را می خواند، چه فکر می کند؟

برخی به ما در مرکز مشاوره شرق تهران می گویند:

نکنه واقعاً از ازدواج پشیمان است؟

در حالی که می گویم فرض کنید اصلا سراغ گوشی نرفته اید، رابطه تان چطور بوده؟ پاسخ می دهند، خوب بوده و هست

و همدیگر را دوست داریم

می گویم همین مسیر را ادامه بده و ذهنت را درگیر این جمله ها و شوخی ها نکن

باید دید شواهد چه حکایت از کیفیت زندگی ات دارد.

ما در فضای مجازی و خلوتی که با دوستان مان داریم شوخهایی می کنیم و حرفهایی راحت می زنیم که تاثیری روی زندگی مان ندارد.

خیلی مردها و زن ها در مورد جنس مخالفشان حرفها و مزاح هایی می کنند

اما پس از خداحافظی هر کسی پی زندگی خودش می رود.

شاید لازم باشد یک مرد در مورد مشکلات شخصی خودش با دوستی مشورت کند

یک زن در مورد لباس زنانه و مسائل جنسی و بیماری ها و عادت ماهانه با دوستی صحبت کند

چرا باید به خود اجازه دهیم به این محتوا سرک بکشیم.

حتی ممکن است دوستی ارزشهایی برای خود داشته باشد و از طریق چت به همسرتان انتقال داده باشد که شما از خواندن آن نگران شوید یا خوشایندتان نباشد.

اما این حریم خصوصی همسرتان است با دوست خودش

مسیر را اشتباه نروید!

اگر می گویید چرا، همسرم به شدت تحت تاثیر دوستانش قرار می گیرد

و زندگی مان خراب می شود پس لازم است سر در بیاورم چه می گویند و می نویسند.

نخیر،

این اشتباه شماست و کنترل گری شما را نشان می دهد.

یا مسیر را اشتباه طی می کنید.

این موضوع نشان می دهد شما بر سر انتخاب دوست، تاثبر پذیری همسرتان و تاثیر روی زندگی تان مشکل دارید

و باید بر سر این موضوع به روج درمانگر مراجع کنید یا خود از پس این موضوع بر بیایید نه اینکه راهکار را در این ببینید که گوشی همسرتان را چک کنید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

2 × 2 =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی