آیا حق طلاق بگیرم؟

آیا حق طلاق بگیرم؟

آیا حق طلاق بگیرم؟

در گیر و دار مشاجره های همسران این سوال مطرح می شود که آیا حق طلاق بگیرم؟ یا نه

این که موضوع حق طلاق را می شود به عنوان یک حق قانونی برای خانمها در نظر گرفت، بحثی نیست می توانند برای آن اقدام کنند.

اگر کسی در مرحله پیش از ازدواج است و به هر دلیلی تصور می کند حق طلاق را به خواستگار پیشنهاد دهد، این اختیار با شخص است.

اما نکاتی وجود دارد.

یک اینکه موضوعی-یعنی حق طلاق- تلاش می کند در جامعه جا باز کند یقینا چالش برانگیز است

و به دلیل افسار گسیختگی هایی که در دهه ی گذشته در مورد مهریه دیده شده، حق طلاق هم در این جامعه به چشم حق قانونی نگاه نمی شود

بلکه به چشم ابزاری برای تهدید به طلاق و سرکشی دیده می شود.

و این زمان می برد تا جا بیفتد و تلفات هم خواهد داد؛

یعنی رابطه هایی به هم می خورد یا شکل نمی گیرد.

مشاجره همسران و حق طلاق

در این مقاله صحبت در مورد خانواده هایی است که همسران مشاجره دارند

و برای بررسی و حل مشاجره می آیند و هم در این میان، خانم حق طلاق را هم می خواهد.

این دو موضوع به راحتی با هم پیش نمی رود.

معمولا دیده شده که وقتی برای بررسی مشکل ارتباطی و مشاجره، همسران به مشاور مراجعه می کنند و به دنبال حق طلاق هم هستند، رابطه خراب تر می شود.

لطفاً دو تصمیم را با هم پیش نبرید.

در این شرایط ممکن است ذهن منفی و کنترل گر شود

و در نتیجه همسران نسبت به خیلی مسائل حساس شوند،

حق طلاق در این مرحله که ذهن ناآرام است به عنوان ابزاری دیده می شود برای انتقام و سرکشی، البته، به وقتش!

و آرام کردن ذهن کسی که تحت تاثیر مشاجره، ناآرام و منفی است

و از طرفی معمولا افراد برای حل و فصل مشاجره خود با گارد می آیند و از این دید نگاه می کنند که کی مقصر است، کار دشواری است.

وای به روزی که بخوایم در مورد حق طلاق هم صحبت کنیم.

البته در مورد برخی همسران استثنا هم وجود دارد

برخی خود برای حق طلاق توافق کرده اند، در این مقاله، این گروه مورد بحث نیستند.

مراجعه به مشاور زوج درمانگر

بنابراین توصیه می شود اگر برای حل مشاجره و تجربه صمیمیت دوباره به مرکز مشاوره مراجعه می کنید و می خواهید با مشاور زوج درمانگر ملاقات کنید، به حق طلاق فکر نکنید.

به خصوص اگر رابطه ی شما و همسرتان نکات مثبت زیادی دارد.

روابط مشکل داری که حق طلاق ضروری است

*گاهی خانمی حق طلاق می خواهد که از شوهرش کتک خورده، آسیب بدنی وارد شده یا تازه اعتیاد را ترک کرده

و معلوم نیست در آینده تکرار داشته باشد یا خیر،

*اختلالات رفتاری و روانی که منجر به بروز رفتارهای تکانه ای-ناگهانی و بدون فکر- می شود.

اینجا داستان فرق می کند و من مشاور هم موافقم خانم روی حق طلاق پافشاری کند.

در این جا آقایان برای پادرمیانی که نظر خانم را از حق طلاق برگردانم،به کلینیک روانشناسی و مشاور زوج درمانگر مراجعه نکنند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی