عوامل تاثیرگذار در سازگاری همسران

عوامل تاثیرگذار در سازگاری همسران

عوامل تاثیرگذار در سازگاری همسران

عوامل تاثیرگذار در سازگاری همسران بسیار بیشتر از آنچه هست که در طبقه بندی های رایج در کتابها آمده؛

اصلا اینطور می شود گفت که نکات ظریفی است که باید یا یک رابطه را تجربه کرد تا فهمید، یا براساس تجربه های بالینی مشاور و زوج درمانگر پیش رفت.

در واقع یک الگوی مبتنی بر پیش بینی؛

منتها پیش بینی بر اساس :

  • آنچه که مراجعان از مشکلات گزارش می کنند.
  • آنچه که در ارزیابیهای شخصیتی آشکار می شود.

و اکنون جمع همه ی اینها می تواند -نه صد درصد- الگوهایی از احتمال سازگاری و ناسازگاری ارائه دهد.

البته در مورد برخی ویژگیها این احتمال کاملا آشکار است.

مثل تفاوتهای شخصیتی؛

تفاوتهای شخصیتی همسران

مثلا مردی که شخصیت جدی است با خانمی که شخصیت شوخ طبع و سهل گیر دارد.

لطفا زمانی که این مطلب را می خوانید دقیق کلمه ها را بر اساس صرفا یک نام قضاوت نکنید

و نگویید من جدی هستم و خانمم شوخ طبع، خیلی راحت باهم کنار می آییم.

گاه توضیح همه مولفه ها در کنار هم ساده نیست.

مثلا در همین مثال، یک شخصیت جدی می تواند نگرشی نامنعطف و سخت داشته باشد یا اعتقادات مذهبی سخت تری داشته باشد؛

یا بیش از حد شخصیت کمال گرا داشته باشد.

و ترکیب اینها باعث شود قرار گرفتنش در کنار شخصیتی که نقطه مقابل این توضیحات باشد، سازگاری را سخت کند.

شاید یک نفر بگوید ما می توانیم هم را تکمیل کنیم، او سخت گیر و من سهل گیر(باز هم می گویم صرفا روی معنی یک کلمه قضاوت نکنید)

خیر؛

اختلاف دو ویژگی اگر زیاد باشد، اذیت کننده است.

اگر توضیح خط قرمز فوق را اضافه کنیم، به شدت باید احتیاط کرد.

ببینید اجازه دهید اینگونه توضیح دهیم؛

الان گاهی تصمیم گیری برای ازدواج مثل تصمیم گیری برای حرکت دادن مهره ها در صفحه شطرنج شده است.

باید حرکات تحلیل شود.

وقتی ذهن شما در یک جلسه مشاوره پیش از ازدواج روی همه تحلیل ها باز می شود، بهتر می توانید تصمیم بگیرید.

این مرحله نامش، بازخورد است.

یعنی ما به حرفهای شما بازخورد می دهیم.

این به خودشناسی شما کمک می کند.

در این مرحله لزوما در مورد رابطه حرف زده نمی شود. اگر چه دختر و پسر کنار هم نشسته اند.

در ابتدا روی هر شخص متمرکز هستیم.

و نسبت به آنچه که در مورد او می دانیم و می فهمیم بازخورد داده می شود و سپس رابطه را در نظر می گیریم.

سپس همه عوامل را کنار هم می گذاریم و تحلیل می کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

18 − 11 =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی