کاش همه گذشته ام را به نامزدم نمی گفتم

کاش همه گذشته ام را به نامزدم نمی گفتم

کاش همه گذشته ام را به نامزدم نمی گفتم

 

می گویند کاش همه گذشته ام رو به نامزدم نمی گفتم ، تقصیر من بود که همه چیز را گذاشتم کف دستش؛ من می گویم خودتان را سرزنش نکنید چیزی عوض نمی شود بلکه سوال می کنم که چرا فقط  از دید خودتان به موضوع نگاه نکنید؟

این موضوع به پارتنر شما هم بستگی دارد.

اگر کسی باشد که بخواهد از شما سوءاستفاده کند، گذشته شما را روی سرتان خراب می کند.

شاید اگر سهمی بخواهم برای شما قائل باشم این است که نهایتا باید بررسی کنیم که چه بخشی از این گذشته را بگوییم و چه بخشی را نگوییم.

ولی حال که گفته ایم.

به جای اینکه به داشتن یک ویژگی خوب در خودمان یعنی “اعتماد” و “صداقت” افتخار کنیم که فقط لازم است یاد بگیریم کمی با تجربه تلفیقش کنیم، احتیاط کنیم، سبک سنگین کنیم، بعد حرف بزنیم، خود را سرزنش کنیم! که چی؟

این خوبه، ما یاد می گیریم.

من با تو نابود نمی شوم، تو خودت را نابود کن!

اما نباید بازی تحقیر و توهین دیگری، عزت نفس ما را به بازی بگیرد.

او مریض است. چرا ما مریض شویم

این که نشان می دهد ما خودمان را دوست نداریم.

به هر حال همه ما یک روی سگی داریم، روزی بالا می آید، اینکه چطور واکنش نشان دهیم به شخصیت ما و سوابق ما بر می گردد.

این که چطور واکنش نشان دهیم به محکم بودن ما بر می گردد.

اما جدای از این موضوع به شدت بستگی دارد که پارتنر ما چه کسی هست و چه کسی خواهد بود!؟

اینکه چطور پارتنرمان را بشناسیم ، به زمان نیاز دارد، به نحوه آشنایی، به اطلاعاتی که در مورد پارتنرمان داریم یا دیگران داده اند و شخصیت و واکنشهای او.

مردم خیلی راحت وارد ارتباط می شوند.

خیلی چیزها را نمی بینند که ما روانشناسها می بینیم، مشکل این جاست که وقتی دچار مشکل می شوند به ما مراجعه می کنند.

و واقعیت این جاست که گاهی نمی شود چیزی را درست کرد.

چون انتخاب اشتباه است.

پیشنهاد روانشناس کلینیک مشاوره میرموسوی

روانشناس کلینیک مشاوره میرموسوی بر این باور است که ما فریب نمی خوریم! ما را اذیت می کنند، چه کسانی؟ آدمهای پدرسوخته و رند و مکار

آدمهای نامحترم

آدمهایی که به اعصاب خود مسلط نیستند.

آنها یـک تـک پیـرهنی تنـشان است به نام حقارت که به شکل زورگویی و تحقیر دیگری خود را نشان می دهد و دارند داد می زنند که این پیرهن را از تن من مگیر.

پس تو خداحافظی کن

اذیتش نکن، او رنج می کشد!

تو مدام با او چک و چانه می زنی؟ نصیحت می کنی؟ از همه بدتر، به او می گویی متاسفم بی شخصیت!

آره در همین حد می خواهی بگو

ولی در اصل چیزی عوض نمی شود.

اگر خداحافطی نمی شود کرد، مدتی فاصله بگیر

نگذار بفهمد ما وابسته او هستیم.

احساسات را مدیریت کن چون او لیاقت را نشان نداده، برای که خرجش می کنی!؟

بیشتر تحقیرمان می کند.

و ما بیشتر از “خود دوست داشتن” فاصله می گیریم.

در حالی که “خود دوست داشتن” و احترام به خود قائل شدن، بیشتر باعث جذب ما و مدیریت رفتار دیگران می شود!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی