اسرار زندگی مشترک

اسرار زندگی مشترک

اسرار زندگی مشترک

اسرار زندگی مشترک لزوماً بر کسی به راحتی فاش نمی شود!

فکر می کنید آدمها بر اساس همسانی ازدواج می کنند!؟

یا بر اساس تفاوت ها!؟

و شاید فکر می کنید بر اساس شباهتها!

قاعدتاً یکی از این سه گزینه محتمل خواهد بود.

و گزینه ی دیگری وجود نخواهد داشت.

اما نباید نیروهای روانی را در ازدواج دست کم گرفت

نیروهای روانی می توانند خیلی بیشتر از آن چیزی نقش ایفا کنند که تصورش را می کنید.

لحظات زندگی مشترک و هر چه به سنوات زندگی مشترک اضافه می شود می تواند در جابجایی نیروهای روانی نقش مهمی ایفا کند.

اسراری که بر کمتر کسی آشکار می شود! و همین “پر راز بودن” و مبهم بودن زندگی مشترک را بیش از پیش آشکار می کند.

جایی که تعجب می کنید چرا فلانی با فلان شخص ازدواج کرد!

یا چطور ممکن است زندگی آنها ادامه پیدا کند!؟

فقط ذهن ساده ماست که این سوالها را می پرسد.

در حالی که راز ادامه چنین زندگی هایی در صندوقچه اسرار آن زندگی نهفته است.

اسراری که بر خود مشاور هم گاه، زمان می برد تا آشکار شود.

برای همین قضاوت سخت می شود

چون نمی دانیم آدمها بر سر چه چیزهایی در زندگی می مانند!

شاید نگاه سطحی ما بگوید که مگر می شود یک آدم، با اتکاء به نفس خیلی خوب و سواد عالی، با یک الکلی زندگی را ادامه دهد!؟

این نگاه می تواند به شدت سطحی و ساده لوحانه به نظر برسد.

در حالی که نیروهای روانی قوی می تواند این رابطه را نگه دارد.

در حالی که شما به شدت معتقدید که آن که قوی است، در این زندگی حرام می شود.

اما من مشاور این را نمی گویم!

این نیروهای روانی می تواند دفاعی ایجاد کند که هیچ وقت یا دست کم به این زودی باعث فروپاشی رابطه نشود.

قضاوت کار آدمهای احمق است!

دیده اید آدمهایی را که می گویند رابطه ی فلانی با فلانی ، طولانی نخواهد شد!؟

یک پیش بینی خیلی دقیق ارائه می دهند در حد رمالی!

و در کمال ناباوری ، پیش بینی شان درست از آب در نمی آید!

اینجا صحبت از نیروهای روانی است که در عین اینکه توازنی ندارند، اما باقی می مانند و رابطه را نگه می دارند.

برای همین است که می گویند قضاوت احمقانه ترین کار ممکن است.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی