چرا بعضی همسران همیشه شاکی اند؟

چرا بعضی همسران همیشه شاکی اند؟

چرا بعضی همسران همیشه شاکی اند؟

چرا بعضی همسران همیشه شاکی اند؟ همیشه طلبکارند؟ به زحمت راضی می شوند؟

خیلی وقتها همسران متوجه نیستند که امیال و آرزوهای آنها تبدیل به توقع از همسر می شود.

در این صورت خطری وجود دارد که همسران همیشه “آدم ناراحت” زندگی باشند.

خیلی وقت ها ما حتی اینگونه فکر می کنیم که مگر چیز زیادی می خواهم!؟

خیلی وقت با کوتاه آمدنهای بیجا ، در آینده تبدیل می شویم به “آدم طلبکار” زندگی

خب اینها اشتباهات ما هست نه همسر

خیلی وقتها آنقدر یک نفر را دوست داریم که عشقمان ، عشق عصبی می شود و همش نگران هستیم مبادا رابطه بهم بخورد.

همین موجب می شود مضطرب برخورد کنیم.

و اگر پارتنرمان تلفن را دیر جواب بدهد، بهم بریزیم.

اگر مورد تشویق دیگران قرار بگیرد، عصبی شویم و حسادت مان تحریک شود.

اگر بخواهد به تنهایی خرید کند صد بار بپرسیم که کجا میری؟ با کی میری؟

اگر شلوارش کوتاه باشد، غر بزنیم که همه دارن به پات نگاه می کنند…

یا خودمان دست به کار شویم و شماره را عوض کنیم، هر چه همسر گفت بگیم چشم!

و این یعنی در آینده نزدیک به همسر بگوییم مگر من هر کاری که گفتی نکردم، پس تو چرا نمی کنی!؟

یا

تو اگر من را دوست داری باید ثابت کنی!

شمارتو عوض کن…

تمایل بدون توقع

اگر می خواهیم تحمل مان نسبت به ناکامی ها بالا برود؛

اگر می خواهیم زمانی که زندگی مان خوب پیش نمی رود، بهم نریزیم و اغراق نکنیم، چاره ای نیست جز اینکه احتیاط کنیم تمایلات ما به توقع تبدبل نشود.

زیاده روی نکنیم که فکر کنیم:

من چطور گذشتم، همسرم هم بگذرد، نمی میرد که…!

بله او نمی میرد اما تو اگر نمیری یا رابطه ات دوام نمی آورد! یا زمین و زمان را بهم می بافی و طلبکار عالم و آدم می شوی

و توصیه مشاور خانواده و زوج درمانگر این است که نمی توانی از آدمها توقع داشته باشی

به خصوص با این نگاه که چون تو خودت پیش قدم شدی و همه جوره خودت را قربانی کردی پس همسرت هم این کار را بکند.

این کاری بوده که تو کردی و اشتباه بوده، حتی همسرت را بدعادت می کنی که باز هم از تو انتظار داشته باشد.

و اگر روزی کم بگذاری، می گوید پس چه شد این آدم عاشق!

پس متوقع نباش مگر نه تبدیل به آدم همیشه ناراحت و ناراضی زندگی می شوی.

اگر در تنظیم این هیجانها به مشکل بر می خورید، با مراجعه به یک مرکز مشاوره این موضوع را با روانشناس متخصص در میان بگذارید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

3 × 3 =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی