چرا همسران مشاجره می کنند؟

چرا مشکلات همسران حل نمی شود!؟

چرا همسران مشاجره می کنند؟

چرا مشکلات همسران حل نمی شود!؟ چرا همسران مشاجره می کنند؟ چرا همسران اینقدر بحث می کنند و کار به دعوا و زد و خورد می کشد؟ 

به جان هم که می افتید می شوید شخصیتهای سرزنشگر

و مدام همدیگر را سرزنش می کنید.

و بعد برای حل مشاجره ، در به در از این مرکز به آن مرکز مشاوره دنبال یک زوج درمانگر خوب می گردید تا مشکل تان را حل کند.

هم کارتان درست است و هم غلط

از این جهت درست است که کار را به متخصص زوج درمانگر سپرده اید

و از این جهت غلط است که تا الگوی ارتباطی و رفتاری خودتان را با همسر که بر مبنای سرزنش است، درست نکنید، چیزی عوض نمی شود.

هدفتان از سرزنش چیست؟

آیا به دنبال درست کردن ارتباط خود با همسرتان هستید؟

آیا می خواهید او را محکوم کنید؟

آیا می خواهید نشان دهید که شما راه و چاره کار را می دانید؟

آیا کلا شما را به عنوان آدمی سرزنش کننده می شناسند؟

به عنوان زوج درمانگر توصیه می کنم اول از همه وقت بگذارید و خودشناسی کنید و ببینید که شما را با چه ویژگی شخصیتی و خُـلقی می شناسند؟

بعد بروید سراغ همسر محترم

به هر حال راه حل تغییر و بهبود رابطه، سرزنش نیست.

اگر کمی هشیار باشید وقت و انرژی خود را صرف این نمی کنید که با سرزنش کردن بخواهید نتیجه بگیرید.

پیامدهای سرزنش

سرزنش، موجب گارد می شود. یعنی همسرتان در مقابل سرزنش شما، از خود دفاع می کند.

سرزنش موجب می شود همین مکانیزم در او هم شروع به کار کند.

پس دو نفر داریم که هر دو سرزنش گر هستند.

سرزنش می فهماند که شما خیلی ادعای مدیریت تان می شود و همسرتان درصدد بر می آید تا خلاف این را ثابت کند.

و یا اگر زورش به شما نرسد، لجبازی کند.

پس به توصیه مشاور زوج درمانگر کمی زرنگ باشید، لظفا!

کمی با خود فکر کنید که تا الان چه راهی پیش گرفته اید که نتیجه نداده و نفر مقابل بیشتر تحریک شده

و این معنی اش این نیست که همسرتان بد است

بلکه معنی اش این است که شما نتوانسته اید، انتقال دهنده خوب پیام باشید.

پس جدای از اینکه همسرتان چه ویژگی های بدی دارد که حتما یک متخصص روانشناس با تجربه به این موضوع هم رسیدگی می کند، روی خودتان و رفتار خودتان هم تجدید نظر کنید!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

13 − 1 =

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی