به خود مراقبتی نیاز داریم

به خود مراقبتی نیاز داریم

به خود مراقبتی نیاز داریم

زمانی که در مرکز مشاوره می بینیم که مراجعان چقدر انرژی خود را صرف پیرامون خود می کنند یاد این می افتیم که چقدر به خود مراقبتی نیاز داریم در حالی که از آن غافلیم.

منظور از توجه بیش از حد به پیرامون، دیگران، واکنشهای آنها و استرسها و کنترل هر چه که در چنگ مان نیست.

اهمیت دادن بیش از حد به دیگران و جدی گرفتن همه حوادث پیرامون مان

در حالی که بارها ثابت می شود لزوماً آنگونه که منفی فکر می کنیم اوضاع پیش نمی رود.

به خودمراقبتی نیاز داریم چون با این همه توجه به پیرامون از خود شدیداً غافل می شویم.

چطور خودمراقبتی را تمرین کنیم؟

ما به خود مراقبتی نیاز داریم و می توانیم تمرینهای مختلفی را انجام دهیم.

خودمراقبتی روانی عاطفی شامل فعالیت هایی است که برای سلامت روان خود انجام میدهیم.

برای داشتن روان سالم باید:

هر روز، زمانی را به تفکر و تأمل اختصاص دهیم.

براي کاهش استرس خود اقدامات لازم را انجام دهیم.

به تجارب، آرزوها، افکار و احساسات خود توجه نماییم.

شاهکارهای ادبی و هنري را مطالعه کنیم.

زمانی را برای رفتن به دامان طبیعت اختصاص دهیم.

به موسیقی آرامش بخش گوش دهیم.

با خود و دیگران مهربان باشیم .

زمان های خاصی برای صحبت کردن با همسر و فرزندان خود اختصاص دهیم.

به کارهای مثبت خود فکر کنیم و به خود افتخار نماییم.

کتاب هایی را كه دوست شان داریم، دوباره مطالعه کنیم.

وقتي كه لازم است، گريه کنیم.

بدون این که به احساسات دیگران لطمه بزنیم، برای خندیدن چیزهایی را جستجو کنیم.

خشم و احساسات واقعی خود را  به روشی سازنده ابراز کنیم یا آنها را بنویسیم.

به کلاس های هنری  برویم.

در صورت بروز مشکل یا ناراحتی روحی روانی، به روانپزشك يا روان شناس مراجعه کنیم.

مراجعه به مرکز مشاوره شرق تهران

در پایان بحث به خود مراقبتی نیاز داریم توصیه می کنیم از درمیان گذاشتن احساسات خود و نگرشها با مشاور و روانشناس غافل نشوید.

گاهی بازخورد گرفتن از یک روانشناس با تجربه در شرق تهران کمک می کند تا دیدگاه تان در مورد مشکلاتی که دارید تغییر کند.

و بارها از مراجعان در جلسات مرکز مشاوره شرق تهران شنیده ایم که وقتی مشکلات شان توسط تراپیست تحلیل میشد می گفتند تا کنون از این زاویه فکر نکرده بودم!

و این اتفاق مهم است.

بنابراین وقتی می گوییم به خود مراقبتی نیاز داریم ، یکی از روشها همین مراجعه است.

و همین که ما اجازه بررسی دیدگاه های دیگران را بدهیم.

به این طریق فشارهای روانی را مهار می کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

سه × پنج =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی