هفت جمله مثبت در سختیها

هفت جمله مثبت در سختیها

هفت جمله مثبت در سختیها

همیشه باید مجهز به جمله های مثبت باشیم که بتوانیم در لحظات سختیها آنها از آنها استفاده بکنیم. در این مطلب می خواهیم به هفت جمله مثبت در سختیها بپردازیم

البته در طول تاریخ بشر به نظر می رسد استفاده از جمله های مثبت همراه بشر بوده

و در زمان کار این جمله ها حتی آهنگین بوده است که در زمان سختی ها و کار خوانده می شده

هیچ چیز دائمی نیست

یکی از این هفت جمله مثبت در سختیها همین نکته است که هیچ چیز دائمی نیست.

هر شب سیاه است اما روز بعد، خورشید طلوع می کند.

حتی در دشوارترین مراجعانی که به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند دیدیم که در سخت ترین لحظات شان هم خود به این نتیجه رسیدند که آن شرایطی که

دارند دائمی و ماندگار نیست.

ممکن است هم اکنون شرایط خوب نباشد اما ناگهان شرایط تغییر می کند.

زخم های من نشانه قدرت است نه ضعف

دومین جمله از هفت جمله مثبت در سختیهاست . بسیاری از مردم نگران این هستند که تجربه های بد به آنها آسیب می رساند اما در واقع، آنها را قوی تر می کند.

از طرفی، بسیاری از ما با گذشت زمان متوجه می شویم که بر خلاف آنطور که فکر می کردیم آسیبی نخوردیم

یا خطری اگر آنها را در لحظه تهدید می کند در آینده تهدیدی به شمار نمی رود.

این موضوع را باید به تجربه کسب کرد.

جایی که نسبت به تجربه هایی که کسب می کنند احساس خوبی دارند.

زمانی که دیگران منفی بافی می کنند، من می توانم مثبت باقی بمانم

برخی اوقات در زندگی، مردم تلاش می کنند که شما را پایین بکشند اما شما نباید به آنها گوش دهید.

حتی برخی اطرافیان ما که شاید نیتی نداشته باشند منفی حرف می زنند.

لازم است از این افراد فاصله بگیریم یا مراقب باشیم روی مان تاثیری نگذارند و ما اهداف خود را دنبال کنیم.

عبور از رنج، مرا داناتر می سازد

هر تجربه دردناک، درسی است که شما می توانید آن را فرا گیرید؛ 

پس چهارمین جمله از هفت جمله مثبت در سختیها را با قوت بیان کنید.

زیرا آگاهی شما افزایش می یابد.

به اطلاعات شما اضافه می شود که در موقعیت مشابه چگونه رفتار کنید.

حتی زمانی که در حال کشمکش هستم، رو به جلو حرکت می کنم

کشمکش ها به شما کمک می کنند که در زندگی پیشرفت کنید تا به شادمانی حقیقی دست یابید.

ترس هیچ چیز را عوض نمی کند

اگر همواره روی اتفاقات بدی که می توانند به وقوع بپیوندند تمرکز کنید، هیچگاه به حداکثر توانتان دست پیدا نمی کنید.

بهترین گزینه، ادامه دادن است

زندگی شما را به زمین می زند اما شما باید برخیزید؛

دوباره و دوباره و دوباره.

توصیه مرکز مشاوره شرق تهران

در پایان هفت جمله مثبت در سختیها مرکز مشاوره شرق تهران توصیه می کند خودتان هم بر مبنای درسهایی که از زندگی می گیرید این جمله را بسازید

به جای اینکه این جمله را از کتابها و شومنهای به ظاهر روانشناس بگیریم و بیان کنیم

خودمان این جمله ها را بسازیم.

و حتی در دفتر تجربه های زندگی خود یادداشت کنیم.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

2 × سه =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی