هرم ارزشمندیِ خود

هرم ارزشمندیِ خود

هرم ارزشمندیِ خود

هرم ارزشمندیِ خود بر این اساس تهیه شده است که به جای اینکه خودمان را بر اساس افکار، رفتار و جنبه های ظاهری خود مثل قیافه بسنجیم  و به این شکل دنبال عزت نفس باشیم، بیاییم احساس ارزشمندی را در اعماق درون و روحمان ایجاد کنیم

بنابراین با اینکار به جای اینکه با ایجاد “نقاب ساختگی” یا همسو بودن با یک “خودِنادرست”، خود ارزشمندی بسازیم، خواهیم دانست که بودیم و چه کسی می توانیم باشیم.

اولین قسمت این هرم، خودآگاهی است که باعث می شود خود را به درستی ببینیم.

مرحله ی بعدی پذیرش خود است که باعث می شود آنچه را که می بینیم بپذیریم و در نهایت عشق به خویشتن است که باعث می شود آنچه هستیم و آنچه می توانیم باشیم را گرامی بداریم.

این عوامل منجر به ایجاد حس خود ارزشمندی  قوی می شود.

خود آگاهی

خودآگاهی یعنی تمایل به شناخت کامل خود، دیدن ضعف ها و توانمندیها، ویژگیها، روابط، ارزشها و معنای شکست در زندگی

به اعتقاد من پیش از آنکه وارد مراحل مهم زندگی مثل ازدواج، برعهده گرفتن مسئولیتهای مهم مثل مدیریت بشویم بـاید و بـاید خودمان را بشناسیم،

جنبه های مختلف شخصیت مان تحلیل شده باشد.

پس از تحلیل در صدد ارتقای جنبه های مثبت شخصیت و بهبود ضعفهای درون باشیم.

پذیرش خود

پس از آنکه خود را به طور کامل شناختید باید آنچه از این شناخت حاصل شده را بپذیرید.

برخی افراد نمی توانند نقاط ضعف خود را بپذیرند!

این موضوع به شیوه های مختلف برای مــا مشاوران آشکار می شود

مثلا یکی از این شیوه ها، دفاعهای مراجعان هست که مانع از پذیرش نقاط ضعف می شود.

ترس از مواجه شدن با ضعفها، بسیار در نزد مرد زیاد است شاید یکی بگوید من هیچ اِبـایی از پذیرش نقاط ضعف خود ندارم.

اما زمانی که با بحرانی مواجه می شوند، ازرو برو شدن می ترسند

و مثلا در مورد مسائل بین فردی، به جای پذیرش ضعف، مدام در تلاشند سهم نفر مقابل را ببیند تا سهم خود!

پس عملا ما در پیشرفتهای زندگی خود به جایی نمی رسیم اگر این مرحله کامل نشود

خود را دوست داشتن و عشق به خود

در نهایت باید آنچه پذیرفته اید را دوست داشته باشید.

عشق به خود شامل مهربانی، شفقت و مورد علاقه واقع شدن است.

به عنوان مثال کسی که مدام برای دیگران کار می کند و در خدمت دیگران است

حتی اگر از این خدمت خوشحال شود در نهایت چـوبِ “زیادی حمایتگر بودن” را می خورد!

کسی که به شدت عاشق است، خود را فراموش کرده و در خدمت نفر مقابل است، این شخص هم آسیب می بیند، دیر یا زود!

خود ارزشمندی

در صورت طی کردن مراحل فوق، این پتانسیل را خواهیم داشت که به خودارزشمندی برسیم و رسیدن به این موضوع، فرایندی زودهنگام نیست.

ایمان داشتن به خود،  به خصوص که در بحران ها قابل سنجش است یکی از راههای استحکام “خود” است،

متزلزل نشدن در بحرانها، به خود دشنام ندادن، سرزنش نکردن خود، نشان از شکل گیری خودارزشمندی دارد.

خلاصه اینکه با طی مراحل فوق به این طریق هرم ارزشمندی خود در وجود ما شکل گرفته و قوام می یابد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی