خشم چه می گوید؟

خشم چه می گوید؟

خشم چه می گوید؟

فقط این نیست که من عصبانی هستم و تو باید آرامم کنی! یا تقصیر توست؟شاید اینها کمک کننده باشد، اما اینکه بدانیم خشم چه می گوید؟ بیشترین کمک را به ما می کند.

احساسات را دست کم نگیرید.

اگر خوب تک تک شان را نـشناسید، می توانند شما را فریب دهند.

چون خیلی وقتها برگ برنده را در بازی با عقل دارند!

در حالی که شما همچنان خودتان را گول می زنید زیرا بادی به غبغب انداخته اید، چون خود را صاحب تجربه می دانید و فکر می کنید امکان ندارد فریب بخورید و احساسی شوید.

در حالی که ساده لوحانه چنین می اندیشید، در کمال ناباوری، احساسات، شما را تحت تاثیر قرار می دهند.

پس خودتان را دست بالا نگیرید!

جای تاسف است و البته خنده دار! از اینکه برخی از کسانی که این متن را می خوانند، با خود فکر می کنند:

در این سن! مگر می شود احساسی شوم!؟

صد نفر زیر دستم هستند، خودم مشاورشان هستم، مگر امکان دارد؟

“من” همه را ارشاد می کنم….

چقدر خنده دار است که برخی بازی عقل و احساس را با ساده لوحی، به نفع عقل خودشان پیش بینی می کنند!

چقدر در بازی این روزگار، قابل پیش بینی هستیم؟

خشم هم یکی از آن احساسات است که باید خوب بشناسیدش

بنابراین سوال این است که احساسات خود را چقدر می شناسید!؟

یکی از این احساسات، خشم است.

خشم چیست؟

خشم چه می گوید؟ و چیست؟

به قول گوردون خشم یک احساس ثانویه است.

زیرا حکایت از این دارد که این خشم از وجود احساسهای دیگر حکایت می کند!

خشم در نتیجه ی احساسهای دیگری است.

مثل ترس، رنجش، خجالت، اندوه، شرم… حتی عشق!

برخورد با این احساسات دشوار تر از کنار آمدن با خشم است.

بنابراین زمانی که با موقعیتهای دشواری رو برو می شوید، خشم جلوتر از سایر احساسات خود را نمایش می دهد.

اما جای دیگر احساسات را نمی گیرد.

بنابراین، تخلیه خشم به تنهایی جراحات شما را درمان نمی کند و یا مسائل حقیقی شما را حل نمی کند

لذا اگر به عواملی که سبب خشم شما هستند توجه نداشته باشید، ممکن است به عزت نفس خود و اشخاصی که در اطراف شما هستند، آسیب بزنید.

در حالی که اگر خود را دوست داشته باشید و به سلامت احساسات خود اهمیت بدهید، کمی مکث می کنید و دقیق تر می شوید که:

چرا من خشم دارم؟

چه چیزی را از دست دادم؟ یا دارم از دست می دهم؟

چه چیزی من را تهدید می کند؟

چرا خشم شعله ور شده؟ 

این احساس چه می گوید؟

چه احساسی را در من ایجاد کرده ولی من به جای آن، خشم را می بینیم؟

آیا سر خورده ام؟ از چه؟ از چه کسی؟

آیا ناامیدم کرده اند؟ چه کسی یا کسانی؟

آیا تحقیر شده ام؟ توسط چه کسی؟ یا چه کسانی؟

و بسیاری سوالهای مشابه

من برای حل و فصل خشم خود باید به این سوالها جواب بدهم و آن احساس زیرین را پیدا کنم و کاری برایش انجام دهم

نه خشم را !

تحلیل با کمک روانشناس

برای اینکه بفهمید خشم چه می گوید؟ حتما از مشاور و روانشناس کمک بگیرید.

به این ترتیب توانسته اید به خودتان کمک زیادی بکنید.

ضمناً نشان داده اید که خود را دوست دارید و به خود اهمیت می دهید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

دو × یک =

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی