شخصیت اثرگذار در زندگی

شخصیت اثرگذار در زندگی

شخصیت اثرگذار در زندگی

ما باید شخصیت اثرگذار در زندگی باشیم!

و این آغاز مسئولیت پذیری ماست!

زیرا با آدمها در ارتباط هستیم و این آدمها از خانواده شروع می شوند و بعد آدمهای پیرامون ما را در بر می گیرند مثل دوستان.

تقریبا اینطور که از نوجوانان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دیدم، فهمیدم که کم و بیش از همین سن به بعد، آغاز می شود؛ چه چیزی؟

مهم بودن بعضی مسائل مثل حفظ دوستان!

حالا  شاید از دید والدین، دوستان خوبی نباشند اما از دید نوجوان دوستاتن مهمی هستند.

زمانی که “حفظ و نگه داری یک موضوعی” مهم می شود ، یعنی ما رشد شناختی پیدا کردیم یعنی، نگرش و ارزشها مهم می شود.

و از اواخر دوره کودکی، شروع این دوره ی متفاوت رشدی است

آیا دیده اید یک “نوجوان” بگوید:

مامان…بابا…. یه خبر خوب، امروز از معلم چک کارت امتیاز گرفتم…!

نه، ندیده اید.

زیرا رشد فرزند شما بر اساس الگوهای ذهنی و ارزشی شده منتها متناسب سن خودش نه سن شما

پس از جایی به بعد، یک چیزهایی مهم می شود حفظ دوستان، رابطه، کم کم آموزش و مهارت آموزی، شاغل شدن 

چون ارزشهای دیگری در ذهنمان شکل می گیرد مثل تشکیل خانواده

پس حالا حفظ شغل مهم می شود

یکی از راه های حفظ شغل، ارتقای سوادمان است.

اما همه چیز به سواد بر نمی گردد چون می فهمیم که با عصبانیت، رابطه ای را از دست می دهیم؛

حالا دست پاچه می شویم و می فهمیم که با اضطراب، تمرکز کافی نداریم و به همین ترتیب

در نتیجه ممکن است کارمان را از دست بدهیم و حالا باید مهارتهای فردی و بین فردی را ارتقا دهیم.

مراجعه به روانشناس و مشاور

اینجاست که مراجعه به روانشناس اهمیت خود را پیدا می کند.

نه فقط روانشناس

بلکه مطالعه هر منبعی که به مهارتهای ما کمک کند؛

حتی کتب روانشناسی

و دست آخر همه ی ما چند باری به روانشناس مراجعه خواهیم کرد، حالا سوخت و سوز ندارد اما دیر و زود می شود.

و این چیز بدی نیست، چون نمی خواهیم بعضی چیزها را از دست بدهیم، چون در بهترین حالت می خواهیم ثابت کنیم که خودمان را دوست داریم!

حالا شخصیت اثرگذار در زندگی می شویم، زیرا برای بدست آوردن می جنگیم و برای حفظ داشته های ارزشمند هم مبارزه می کنیم.

مشاوره تلفنی و آنلاین

در پایان بحث شخصیت اثرگذار در زندگی لازم به ذکر است که مرکز مشاوره امین میرموسوی به غیر از مشاوره حضوری، خدمات مشاوره تلفنی و آنلاین هم ارائه می دهد.

در صورت تمایل می توانید با شماره های مرکز مشاوره جهت رزرو وقت تماس بگیرید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی