کتاب ازدواج عاقلانه

ازدواج عاقلانه

کتاب ازدواج عاقلانه

امروزه که فرایند ازدواج سخت تر شده گویی که با صفحه شطرنجی مواجه هستیم که حرکات زیادی را باید در نظر بگیریم، چطور باید همسری انتخاب کنیم؟ کتاب ازدواج عاقلانه به شما در این زمینه کمک خواهد کرد.

هر چه بیشتر زوایای وجودی تان را بشناسید و درباره خودتان بیشتر بدانید، در هنگام انتخاب شریک و همسر روحی تان جهتگیری درونی شفاف تری دارید.

فردی که برای ازدواج با شما مناسب باشد به طور تصادفی سر راهتان سبز نمی شود.

شما باید خودتان را با اطلاعات، مهارتها، راهبردهای مفید و باورهای عاقلانه محهز منید و بر مبنای آنها برنامه ای عملی بریزید و در همان مسیر حرکت کنید.

برای این موضوع تا به خودشناسی نرسیده باشید تجاربی کسب نکرده باشید، چیزی عوض نمی شود.

به علاوه، باورهای شما در مورد زندگی آینده و شریک زندگی باید محک زده شده باشد.

خود را بشناسید

گاهی برای شناخت خود به سالها زمان نیاز دارید.

دو نفر می توانند با شناخت اندکی از خود وارد فرایند ازدواج شوند.

اما وقتی فرایند شناخت و هویت یابی تان خوب رشد کرده باشد، در واقع زمانی که خودتان را به خوبی بشناسید، فرایند انتخاب همسر مناسب برای شما خیلی راحت تر خواهد بود

چطور خودتان را بشناسید؟

در ابتدای کتاب ازدواج عاقلانه آزمونی به چشم می خورد که خیالتان را راحت می کند.

دست کم می فهمید چقدر به خودتان و سلایق و علایق تان و خیلی نکات مهم دیگر فکر کردید.

ولی کافی نیست.

در صفحات بعدی و با مطالعه راهبردهای دیگر، بیشتر محک زده می شوید.

در فصل دوم، نویسنده کتاب ضروری دانسته تا با منش و خودپنداره بیشتر آشنا شوید.

کتاب کم کم سعی می کند شما به لحاظ تشخیصی، تبحر پیدا کنید.

اینکه بتوانید در مورد خودپنداره ضعیف هم بدانید.

پرچم های خطر

“پرچم های خطر” که دست کم در نسخه چاپی که دست مـــن مشاور است به این نام آمده، بله، پرچم های خطر کمک می کند تا شخصیتها و روابط پر آسیب را شناسایی کنید.

در بسیاری از کتابها و کارگاه های آموزشی ازدواج به این موضوع پرداخته شده، حالا در این کتاب، پرچم های خطر و عناوینی از این قبیل در کتابهای روانشناسی ازدواج

در فصل دوم سعی شده تا شما با ابعاد تشخصیی مشکلات شخصیتی و اخلاقی و بسیاری پیش شرطهای دیگر ازدواج آشنا شوید.

با مطالعه ی بخشهای دیگر کتاب مشخص می شود که یک فرایند آشنایی تا ازدواج بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.

به این ترتیب شما با کم و کیف تجربه های دقیقی آشنا می شوید، گویی کیسهای زیادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مطالب مفید آن در اختیار شما گذاشته شده است.

به این منظور که خواننده حتی المقدور دچار خطا و مشکلی نشود.

پس هدف، آگاهی بخشی شماست.

چه خوب است پبش از آشنایی با فردی، حتما کتاب ازدواج عاقلانه را مطالعه کنید.

اما مثل هر کتابی دیگر، تمام تجربه های خود را از زاویه ی دید این کتاب نگاه نکنید.

مثلا مراجع کننده ای سراغ دارم که سوالهای پرسشنامه ابتدای کتاب را از خواستگار خود پرسیده بود.

شاید خواننده این سطور بگوید چه اشکالی دارد؟

توصیه می شود “کتابی” رابطه ای را شروع نکنید، خودتان باشید.

خیلی ها در مقابل مفاهیم روانشناسی، گارد می گیرند.

آنهم وقتی مستقیما مورد سنجش قرار بگیرند.

امیدوارم از خواندن این کتاب لذت ببرید و به دانسته های تان افزوده شود.

در صورت تمایل کتاب را می توانید از کلینیک مشاوره میرموسوی سفارش دهید و تهیه نمایید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی