واقعیتهایی مهم در ازدواج

واقعیتهایی مهم در ازدواج

واقعیتهایی مهم در ازدواج

اگر انتظار دارید ازدواج موفق و خوبی را تجربه کنید به نکات مهم آن باید توجه کنید. نکاتی به عنوان واقعیتهایی مهم در ازدواج که متاسفانه توجه نمی کنیم و ما در این بحث برای شما نوشته ایم که بی توجهی به آن، امروزه مشکلات جدی برای همسران ایجاد کرده است.

تفاوتهای فرهنگی خانواده ها را باید به شدت توجه کنیم

گاهی ما با یک نفر ارتباط خوبی برقرار می کنیم

شاید این طور به نظر برسد که وقتی با هم هستیم همه چیز خوب است.

اما وقتی صحبت از ازدواج می شود و دو خانواده مقابل هم می نشینند تازه مسائل رو می شود.

یکی از مسائل ، تفاوتهای مذهبی و فرهنگی است.

نه فقط این موضوع که آنچه به سبک و مدل زندگی هم بر می گردد باید مورد توجه قرار بگیرد.

فرهنگ ها و سنتها می تواند شیوه ای از رفتار و آیین ها را در خانواده برقرار کند که مورد خوشایند یا پذیرش شخصی از فرهنگ و سنت دیگر نباشد.

لهجه، آداب و رسوم، نحوه برگزاری مهمانی ها و دور همی ها و نحوه برخورد و ارتباط اجتماعی در این مراسمها ممکن است مورد پذیرش و خوشایند شخص دیگر و خانواده اش نباشد.

حال اینکه گاه پیش می آید در دوران آشنایی یا دوستی افراد متوجه نمی شوند.

اگر بگذاریم به حساب دوران آشنایی با هدف ازدواج، اشکال کار اینجاست که شاهد هستیم دختران و پسران به صورت جدی در مورد این تفاوتها و شباهتها از همدیگر پرس و جو نمی کنند.

در نتیجه از واقعیتهایی مهم در ازدواج غافل می مانند.

مشکلاتی که پس از آشنایی خانواده ها آشکار می شود

برخی واقعیتهایی مهم در ازدواج زمانی آشکار می شود که دو خانواده مقابل هم بنشینند و ارتباط آغاز شود.

یا به جلسه خواستگاری برسد کم کم مسائل و تفاوتها و یا تفاهم خانواده ها آشکار می شود.

و اینجا، بسیاری مسائل رو می شود

  • نحوه ارتباط اعضای خانواده نامزدمان با همدیگر
  • مدیریت و تاثیر گذاری یکی از والدین روی خانواده
  • انتظارات آنها از ازدواج و برگزاری مراسم و رعایت آداب و رسوم و غیره

و حالا پس از این آشنایی اولیه خانواده ها ، باید بررسی کرد که چقدر می توانیم این استنباط را داشته باشیم که به خانواده نامزدمان نزدیک هستیم.

چقدر دو خانواده حرف هم را می فهمند و تشابهاتی وجود دارد.

گاهی نکات ظریفی است که می فهمیم نمی توانیم خودمان را با خانواده نامزدمان تطبیق دهیم

مثلا آنها بسیار شلوغ هستند

و غالباً برگزاری مهمانی ها از نظم خاصی تبعیت نمی کند در حالی که ما به شدت نظم طلب هستیم.

خانواده ی خلوتی هستیم و انتظار داریم نظمی در روابط رعایت شود.

اگر مخالفت کنیم، به آنها بر می خورد.

اگر همراهی کنیم از تحمل مان خارج است.

چون برخی خانواده ها شلوغ هستند

یا اینکه هیچی سر جای خودش نیست و ما نمی توانیم بگوییم ازدواج می کنم ولی خانواده اش را تحمل نمی کنم.

اینها را ممکن است دختران و پسران قبل از ازدواج صحبت نکنند

و حالا که در اینجا نوشتم انتظار یک مشاور ازدواج خوب در تهران این است که در این مورد صحبت شود.

به جزئیات توجه کنید

برخی به مسائل تحت تاثیر ایدئولوژیک، مذهب و سنتها واکنش نشان می دهند.

مثلا بافت سنتها در یک فرهنگ ایجاب می کند که دختر و پسر حتی اگر عقد کرده هستند در خانواده هایشان نوازش و رقص و عشوه و طنازی را آشکار نکنند چون والدین خوششان نمی آید

حتی پسر ممکن است تحت تاثیر این آموزشها و سنتها از اینکه کنار خانمش بنشیند و ارتباط عاطفی و نزدیک تری داشته باشد، پرهیز کند.

حال نفر مقابل ممکن است این موضوع را بپذیرد و دم نزند و خودش را وفق دهد.

گاهی برایش امکان پذیر نیست.

اینها به عنوان واقعیتهایی مهم در ازدواج مطرح است که باید به آن توجه کنیم

تفاوتهای مذهبی

یکی دیگر از واقعیتهایی مهم در ازدواج بحث تفاوتهای مذهبی است که به شکل تفاوت بر سر برگزاری مراسم، نوع پوشش نزد خانواده ها و نوع سبک زندگی خود را نشان می دهد.

چه کسی فکرش را می کرد که استقبال از حیوان خانگی زیاد شود

آنهم در دوران کرونا و آنهم نگه داری سگ

چیزی که حالا وقتی دو نفر می خواهند ازدواج کنند بر سر اینکه والدین پسر یا دختر با این موضوع مخالفت می کنند، مساله ساز می شود.

برای همین می گوییم باید شباهتهایی با خانواده نامزدمان داشته باشیم.

شاید بگویید که ما که فکرش را نمی کردیم روزی بخواهیم سگ بیاوریم!

بله، اما همه ما می دانیم که چقدر خانواده بازی هستیم و پذیرای چنین مسائلی یا چقدر بسته

برای همین است در سوالهای دوران پیش از ازدواج حتی در مورد نگه داری حیوان خانگی هم می شود پرسید.

چون پاسخ به آن خیلی مسائل در مورد سبک زندگی و سنتها و اعتقادات مذهبی را بر ما آشکار می کند.

پوشش هم موضوع مهمی است که یکی از واقعیتهایی مهم در ازدواج است.

گاهی ما دلمان می خواهد با تیپی باز ازدواج کنیم اما خانواده مخالفت می کند.

عروسهای دیگر خانواده همه مذهبی هستند و چادری

حالا باید بخواهیم که به سر کوچه رسیدی، چادرت را سر کن

با این لباس سر کوچه جلوتر نیا، مادرم نبینتت و داستانهایی از این قبیل

چند بار گفتم دستت که لخته از پنجره ماشین بیرون نینداز…!

لذا هم بحث خانواده در اعتقادات مهم است و هم بحث اعتقادات خودمان

مرتب باید بر سر اینکه یکی داشت به زنمان نگاه می کرد دعوا کنیم.

مرتب باید در مورد موی سر و بیرون بودن و نبودن بحث داشته باشیم.

این نمی شود لطفاً کسی را برای ازدواج انتخاب کنیم که هم کفو خودمان باشد

توصیه مرکز مشاوره ازدواج

برای همین مشاور ازدواج در مراکز مشاوره توصیه می کنند باید برای یک ازدواج خوب خود را بشناسید

از طرفی ، بدانید با چه شیوه و سبک زندگی و آداب و معاشرتی ارتباط بر قرار می کنید.

گاهی دیده شده برخی افراد تحت تاثیر سنتها و فرهنگ و خانواده ای که بزرگ شده اند نمی توانند ابراز احساسات کنند.

چون در زمان آشنایی و ارزیابی اولیه از نامزدمان یک شخصیت جدی دیده ایم و خوشان آمده بعداً فهمیده ایم که این فرد جدی نیست بلکه سرد است.

در ابراز احساسات ناتوان است.

در برابر خانواده اش می ترسد برچسب زن ذلیلی دریافت کند

اگر کنار همسرش بنشیند و ابراز علاقه کند و بسیاری دیگر

شاید بگویید خب اینها با آموزش قابل برطرف شدن هست؛ 

مشاوره می رویم، پیش یک روانشناس خوب می رویم و کتاب می خوانیم و غیره

من هم می گویم بله برخی از این مسائل امکان دارد.

اما گاهی به این راحتی نیست! 

یعنی اگر شما مرتب بخواهید با موضوع تفاوت مذهبی، فرهنگی و سنتی خانواده همسر چالش داشته باشید خطر طرد شدن شما یا همسرتان از خانواده وجود دارد.

و گاهی دیده ایم که پسر یا دختر خانواده از جایی به بعد نسبت به تغییر مقاومت می کند.

پس ما نباید از توجه به نکات ظریف و واقعیتهایی مهم در ازدواج غافل باشیم.

بنابراین مرکز مشاوره امین میرموسوی توصیه می کند تلاش کنید تا این تفاوتها و شباهتها را به خوبی درک کنید.

در پایان چون می دانم در خصوص تفاوتهای فرهنگی، مذهبی و سنتی مطلبِ واقعیتهایی مهم در ازدواج ، مطلب قابل قبول و تقریباً جامعی است که حاصل تجربه های کاری در مرکز مشاوره هست توصیه می کنم با دقت بخوانید و برای کسانی که قصد ازدواج دارند ارسال نمایید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

5 + 12 =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی