کاربرد آزمونهای مشاوره ازدواج

کاربرد آزمونهای مشاوره ازدواج

کاربرد آزمونهای مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج و اجرای آزمونهای شخصیت کمک مهمی به تشخیص همسانی زوجها می کند. کاربرد آزمونهای مشاوره ازدواج و شخصیت شناسی در بررسی همسانی زوجها نقش مهمی دارد به گونه که با مثال می خواهیم کاربرد آزمونهای ازدواج و شخصیت شناسی را در این مطلب نشان دهیم.

اما این همه کار نیست.

بلکه زمانی که زوجها ارتباط مستمری دارند در مورد همدیگر اطلاعاتی به دست می آورند که با نتایج آزمونها ، آنها به درک بهتری از مشکلات و ویژگیهای مثبت خواهند رسید.

تا زوجهایی که ارتباط چندانی ندارند ، مثلا به دلیل مسائل سنتی

در این مطلب می خواهیم به بررسی کاربرد آزمونهای ازدواج در مشاوره قبل ازدواج بپردازیم.

آزمونهای ازدواج کمک بیشتری به آشکار شدن ویژگیهای شخصیتی مراجعان می کند.

یکی از ویژگیهایی که در تفاهم نقش مهمی دارد خلق و خوی هر یک از ما در روابط اجتماعی است.

در آزمونهای شخصیت می توان پی برد چه کسی از سطح مناسبی از رفتار دوستانه به همراه ابراز هیجانی و تمایل به پیوستن به فعالیتهای اجتماعی را دارد.

شاید کسی بگوید که من فردی اجتماعی هستم

اما در عمل شناخت این ویژگی گاهی ساده نیست.

بسیاری از افرادی که خود را اجتماعی می دانند اما در کنار این خصلت دارای نقاط ضعفی می باشند.

راحت وارد هر جمعی نمی شوند.

معیارهای سخت گیرانه ای دارند.

انتقاد پذیر نیستند

حریم و مرزهای تعریف شده زیادی دارند.

و در نهایت عامیانه بگویم سرتان را درد نیاورم، این افراد غر زیاد می زنند، در روابط اجتماعی نـجوش ظاهر می شوند

و همانطور که گفتم مرزهای زیادی در نظر می گیرند.

و معیارهای سخت گیرانه دارند.

مثلا اگر کسی کمی بیش از حد در یک مجلس شوخی کرده باشد او را به باد انتقاد می گیرند و در مجلس بعدی اگر حضور داشته باشد، ناراحت ظاهر می شوند.

اما برخلاف این افراد، کسانی که اجتماعی هستند و سهل گیر ، کمتر مشکلات دیگران را به دل می گیرند.

کمتر خرده می گیرند.

نکته مهم مشاوره ازدواج و آزمونها

تجربه جلسات روانشناسی مرکز مشاوره شرق تهران نشان داده که بر خلاف اینکه مردم می گویند ما خودمان را خوب می شناسیم، اما در عمل تا آزمون گرفته نشود آنها به جزئیات درست در مورد خود واقف نیستند.

بنابراین روی صحبت با مخاطب این مطلب همین نکته هست که عرض کردم

کاربرد آزمونهای مشاوره ازدواج و شخصیت شناسی کمک به آشکار شدن جزئیاتی می کند که یا فرد مراجعه کننده اول شک می کند که آیا چنین نکاتی در مورد صدق می کند یا نه؛

و پس از فرصتی در جلسه بعد می گوید حالا که فکر می کنم می بینم درست است!

و یا در همان جلسه تفسیر آزمون قبل ازدواج به درست بودن تفسیرها اذعان می کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

18 − 12 =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی