عوامل موثر در ازدواج موفق

عوامل موثر در ازدواج موفق

عوامل موثر در ازدواج موفق

وقتی قصد ازدواج داریم بد نیست نگاهی به عوامل موثر در ازدواج موفق بیندازیم.
باید به چهار مولفه در مورد تشخیص میزان تمایز یافتگی از خانواده دقت کنیم و این چهار مولفه عوامل موثر در ازدواج موفق هستند

واکنش پذیری عاطفی
غلبه احساسات فرد بر عقل و منطق؛ که می تواند مانع از رشد و استقلال ما شود.
یکی از نشانه های غلبه احساسات بر منطق، احساس گناه است. 
مثلا شخص در مورد اینکه بعد از ازدواج چند روزی است به پدر و مادرش سر نزده ، احساس گناه می کند.
اضطراب ناشی از احساس گناه می تواند موجب شود شخص غالبا هیجانی رفتار کند.
یکی از موقعیتهای قابل سنجش، موقعیت های چالش برانگیز است.
چون حل مساله نیاز به تفکر و شناخت دارد و کسی که بیش از حد هیجانی است، معمولا حل کننده ی خوبی در مساله نیست.
جایگاه من
داشتن عقاید و باورهای مشخص در زندگی و هویت شخصی نیرومند و نه وابسته!
برخی افراد هستند که توانایی تصمیم گیری مستقل ندارند یا هنوز مردد هستند و به شکلی “دهن بین” به دیگران واکنش نشان می دهند.
معمولا تجربه ها به علاوه ی سن، مطالعه و سلامت روان کمک می کند به شکل گیری باورهای صحیح.
پختگی در ازدواج خیلی مهم است.

گریز عاطفی

میزان تمایل به فرار از بند پیوندهای عاطفی با فاصله گرفتن فیزیکی و روانی؛
برخی به شدت افرادی وابسته هستند تا جایی که باید خودشان را مرتب به آن شخص برسانند.
مگر نه حال عاطفی شان بد است.
شخصی از همسرش جدا شده و می تواند مستقل(نه مالی) زندگی کند و از همان ابتدا مرز رابطه را با والدین خود حفظ می کند.
ما به این شخصیتها نیاز داریم.
هم آمیختگی با دیگران
میزان نیازمندی شدید به تایید و حمایت اطرافیان
هیچ کس از تایید بدش نمی آید! هیچ کس از حمایت گریزان نیست.
اما از آنجایی که هر چیزی افراط و تفریطش بد است و آسیب زا، نیازمندی شدید به تایید دیگران هم ما را از استقلال دور می کند.
و همیشه وابسته می مانیم.

مرکز مشاوره شرق تهران چه می گوید؟

پرونده های مراکز مشاوره نشان می دهد عده ای هستند که فکر می کنند رشد لازم را کرده اند و آمادگی ازدواج را دارند اما پس از ازدواج یا با شکایت همسرانشان پرده از عدم آمادگی ازدواج برداشته می شود
یا اگر خیلی زرنگ باشند، خودشان مراجعه می کنند و تازه متوجه شده اند مسیری که رفته اند، مشکلاتی داشته است.
البته از آنجایی که معمولا آدمها نمی آیند که بگویند من خودم را نمی شناسم یا مطمئن از ازدواج نیستم، گزینه ی اول شایع ترین مراجعه است!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی