مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج

طی چند سال اخیر، به دنبال مراجعه های مکرر برای مشاوره پیش از ازدواج ، تغییراتی را در فرایند آموزش و مشاوره ایجاد کردیم.

ضرورت ایجاد این تغییر، تنوع مشکلات همسران بوده است به خصوص در سالهای نخست زندگی مشترک؛

عمده ترین این مشکلات:

  1. عدم شناخت کافی همسران از یکدیگر، خلق و خو و خصوصیات هم
  2. ضعف در مهارتهای ارتباطی و کنترل هیجان
  3. مشکلات خانواده همسران
  4. تغییر روابط، هیجان و عشق پس از فرزنددار شدن

آمار بالای طلاق و ناسازگاری های زناشویی، غالبا به دلیل مشکلات فوق است.

در نتیجه رویکرد تجربی و آموزشی را برای پیشگیری یا کاستن از مشکلات بعدی انتخاب کردیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی