روانشناس برای سلامت روان کارکنان

روانشناس برای سلامت روان کارکنان

روانشناس برای سلامت روان کارکنان

همه ما در مقطعی از زمان تحت تاثیر استرسها قرار می گیریم محیط کار یکی از آن محیط های پر تنش است لذا روانشناس برای سلامت روان کارکنان نقش مهمی در کنترل این تنشها ایفا می کند.

اما چرا افراد در یک سازمان تحت تاثیر استرسها، عملکردشان افت می کند؟

همه شنیده ایم که می گویند چرا پس از عوض شدن مدیریت به یکباره سازمان، سازمان سابق نیست.

یا چه اتفاقی افتاده که شرکت یا سازمان این قدر بد و بی کیفیت شده است؟

چه اتفاقی می افتد که یک کارمند پس از مثلا ده سال کار، تصمیم به جابجایی می گیرد.

افراد به دلایلی مختلفی گرفتار پریشانی و استرس می شوند و عملکردشان ، کیفیت سابق را ندارد.

یا به یکباره تغییراتی را می بینیم که افت محسوسی در کار شرکت ایجاد می شود.

وقتی فردی دارای یک مهارت شغلی و حرفه ای است، احساس مسئولیت در او قوی است و وظایف شغلی و تنوع آن زیاد است.، به واحد دیگری منتقل می شود احتمال می رود روابط او با دیگر کارکنان آن بخش، به خوبی محل قبل نباشد.

گاهی تصمیم نسنجیده مدیریت در انتقال یک کارمند، موجب کاهش سطح روابط انسانی یا تغییر در این ارتباطات می شود.

نادیده گرفتن ویژگیهای شخصیتی

خیلی ضروری است که روانشناس برای سلامت روان کارکنان در یک سازمان به کار گرفته شود.

اما باید به نظرها و احیاناً ارزشیابی های او هم توجه شود.

گاهاً کارمندان در ابتدای استخدام مورد ارزشیابی توسط روانشناس قرار می گیرند.

و این خیلی خوب است که در استخدام برای جذب نیروهای شایسته یا به کار گیری موثر نیروها از یک روانشناس خوب استفاده شود.

اما برای تغییر و جابجایی باید به تمام جوانب دقت کرد.

فردی که به تشخیص روانشناس  و آزمونهای انجام شده دارای مهارتهای ارتباطی بالایی است و سوابق گذشته و سایر مصاحبه ها هم این را تایید می کندچرا باید به بخشی منتقل شود که او با آن روحیه ی برونگرایی و خلاقیت و توانایی هایی که دارد ، کمترین بازدهی را نشان دهد.

گاهی منافع سازمانی ایجاب می کند!

اما متاسفانه موجب تغییرات منفی بسیاری می شود

در نتیجه پس از مدتی و بعد از تلاش کارمند برای انتقال مجدد خودش به بخش قبلی، وقتی ناامید از تلاش شود به فکر جابجایی و تغییر شغل می گردد.

و به این تزتیب سازمان نیروی خود را از دست می دهد.

فرهنگ سازمانی ناسالم

اگر انتخاب، مصاحبه و به کارگیری نیروهای یک سازمان به درستی انجام شود، کاهش سطح بهداشت روانی یک سازمان یا افت عملکرد یک مجموعه می تواند به فرهنگ سازمانی ناسالم و یا جو ناسالم آن مجموعه برگردد.

اگر تشخیص داده شود فرهنگ یک سازمان، شرایط ناسالمی دارد، نمی توان انتظار داشت با ارجاع افراد مشکل دار، موضوع حل شود.

بلکه باید مجموعه ی روابط مورد بررسی قرار بگیرد.

اما گاهی این اقدام در حد رویا باقی می ماند

چون در یک سازمان ممکن است روابطی به شکل لابی چنان قوی شکل گرفته باشد که نتوان به راحتی با آن مبارزه کرد.

مگر سازمان بخواهد منافع کلی خود را و حفظ جایگاه و موقعیت را بر لابیها ترجیح دهد.

زمانی که رئیس یک بخش از ترس از دست دادن موقعیت خود یا نگرانی از نیروهای بروز و تحصیل کرده، نمی گذارد از تخصص ها استفاده شود، ایجاد دلسردی و بی انگیزگی می کند.

و کارمندان کار خود را اینگونه تعریف می کنند که فقط در این محیط کار ، روز خود را شب می کنند و حقوقی می گیرند.

در حالی که یک سازمان یا شرکت موفق و کارآمد دقت کافی را روی نیروها خواهد داشت.

زمانی که قرار است ارزشیابی از کارمندان صورت بگیرد، توانایی ها و موفقیتهای کارمندان دیده می شود.

ضرورت روانشناس در صنعت

نقش مشاور و روانشناس در هر سازمان در تهیه، تنظیم و اجرای برنامه های لازم برای حفظ بهداشت روانی ، بسیار اساسی است.

اگر یک سازمان از یک روانشناس در ارزیابی کارکنان شایسته استفاده کند، بسیاری از تنشها کاهش می یابد.

ما به مدیر منعطف و خلاق و باهوش در سازمان نیاز داریم.

نه مدیری که بدبین و نامنعطف باشد.

یک مدیر توانمند از روانشناس برای سلامت روان کارکنان استفاده بهینه را می کند.

و نه تنها در زمینه سلامت روان

بلکه در به کارگیری بهترین کارکنان در مناسب ترین جایگاه های شغلی

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

7 − دو =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی