تیپ شخصیتی منفعل

تیپ شخصیتی منفعل

تیپ شخصیتی منفعل

ابراز نکردن یا دیر ابراز کردن و فرسنگها فاصله داشتن از احساسات، موضوعی است که به نظر من توصیف خلاصه واری است درباره تیپ شخصیتی منفعل

در چنین ارتباطی نمی توان افکار، احساسات و تمایلات را مستقیم بیان کرد. لذا واکنش ها با شیوه ای مثل اخم کردن، زیر لب غر و لند کردن و کناره گیری نشان داده می شود.

چه نشانه هایی از این سبک انفعالی به چشم می خورد؟

بیش از حد گوش دادن به حرف های دیگران

یا اینکه اگر مجبور باشید حرف بزنید به طور مستقیم در میان حرفهای خود ، صحبتهای خود را انکار می کنید.

مثل اینکه:

واقعاً مطمئن نیستم…

البته تخصصی در این زمینه ندارم (با مکث، تردید و صدای آرام)

به جای نه گفتن، بهانه تراشی می کنید

اجازه می دهید دیگران حدس بزنند شما چه می خواهید بگویید.

و برقراری ارتباط چشم در چشم سخت است و ترجیح می دهید به دور و بر نگاه کنید.

این افراد احساسات سرکوب شده ای دارند و نیازهای آنها به راحتی برآورده نمی شود در حالی که در کلاسهای آموزشی مهارتهای زندگی مرکز مشاوره شرق تهران و در بحث مهارت حل مساله گفتیم که یکی از موانع حل مساله دیریابی و عدم تامین به موقع نیازهایمان است

که به طور طبیعی فشار روانی ایجاد می کند.

با منفعل برخورد کردن، این فشارها دو چندان می شود.

تیپ شخصیتی منفعل به خاطر سرکوبی که از احساسات و عواطف خود تجربه می کنند دچار شخصیت پرخاش جویانه ای می شوند.

و نکته این جاست که انرژی روانی خود را بیش از حد صرف پرهیز از اضطراب می کنند.

خودشان را فدا می کنند، بیش از حد از خود مایه می گذارند، خودخوری می کنند و عصبی می شوند.

و حتی اجازه می دهند دیگران برایشان دست به انتخاب بزنند.

احساسات فرد منفعل 

اضطراب، ناکامی، آزردگی، وسواس، خشم، افکار خودکشی، عدم عزت نفس(که از وابستگی به دیگران می گیرند) ناتوانی و عدم قدرت در تصمیم گیری

به شکل: هر چی تو بگی عزیزم

همه اینها در تیپ شخصیتی منفعل موجب می شود تا از تصمیم گیری ها کناره گیری کند.

به نظر موافق و سازگار است.

شاید کسی در یک ارتباط آشنایی تشخیص دهد که با کسی آشنا شده که فردی سازگار است.

اما کمی که از آشنایی می گذرد متوجه می شود، مشکل در نداشتن جرات و شهامت است.

تیپ شخصیتی منفعل می بایست در ابتدا دقیقاً بدانند که مشکل چطور برایشان آغاز می شود!

مثلا مواجه شدن با یک موقعیت، چه افکار و احساساتی را در ذهن ایجاد می کند!

اول دچار هیجان می شوند؟ یا افکاری به ذهنشان خطور می کند؟

آیا از مواجه شدن دچار نشخوار فکری می شوند؟

بنابراین توصیه می شود با یک مشاور روانشناس گام به گام در شناسایی شروع مشکل حرکت کنند.

تا بتوان طرح درمانی برای حل این سبک ارتباطی برداشت.

گاه تیپ شخصیتی منفعل به دلیل فشارهای روانی ناشی از سبک انفعالی، نیاز به دارو پیدا می کند.

زیرا عملکرد روزمره اش مختل می شود و یا خوابی آسوده ندارد، تپش قلب تجربه می کند و بسیاری نشانه هایی دیگر.

در این صورت نیاز به مراجعه روانپزشک ضروری است.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

8 + 1 =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی