با افراد پرخاشگر ازدواج نکنید

با افراد پرخاشگر ازدواج نکنید این مطلب را اختصاص دادیم به: با افراد پرخاشگر ازدواج نکنید همه ی ما خشم را تجربه کردیم، جایی که در حق مان ظلم شده است جایی که دیده نشدیم، توجه نگرفتیم و زمانی که ناکام شدیم. به هر حال پیش می آید که اوضاع بر وفق مرادمان نباشد، خب همیشه هم قرار نیست شرایط مطابق میل ما پیش برود اما برخی هستند که به شدت

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی