خودشناسی، شرط اول ازدواج

خودشناسی، شرط اول ازدواج هدف از اجرای آزمونهای شخصیت شناسی و تحلیل شخصیت این است که اول از همه خودمان را بشناسیم. پس خودشناسی، شرط اول ازدواج است. شاید برای تان این سوال پیش بیاید که من خودم را می شناسم. اما این موضوع فراتر از این جمله است. و خیلی بیشتر باید به شناخت خود رسیده باشیم. شناختی که بدانیم چه روحیاتی داریم با دنیای اطراف مان چطور ارتباط برقرار

مشکلات همسران در گذر زمان

مشکلات همسران در گذر زمان مشکلات همسران در گذر زمان ممکن است روی هم تلمبار شود. سالهای زندگی مشترک برای برخی همسران می تواند زنگ خطری باشد برای آنها که می گذارند ریزه کاری های زندگی مشترکشان تلمبار شود. منظورمان دقیقاً چیست؟ مهارتهای زندگی مشترک ببینید همه ما رفتارهایی از همسرمان یا خانواده می بینیم که حرفی نمی زنیم، درباره آن صحبت نمی کنیم. شاید دیدگاه مان این است که کوتاه

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی