آنچه در جلسه مشاوره خانواده میگذرد

آنچه در جلسه مشاوره خانواده میگذرد برای خیلی هم هنوز سوال است که مشاور خانواده چه کاری انجام می دهد؟ شامل چه خدماتی می شود؟ لذا قصد داریم آنچه در جلسه مشاوره خانواده میگذرد را توضیح دهیم. مشاوره خانواده به موضوعات روابط همسران(زوج درمانی)، روابط اعضای خانواده با یکدیگر، مشاوره های ازدواج و طلاق، مشاوره در مورد روابط خانواده با والدین خود و اطرافیان می پردازد. بنابراین دیگر با این توضیح

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی