راز موفقیت در ارتباط و تربیت

راز موفقیت در ارتباط و تربیت راز موفقیت در ارتباط و تربیت ، کنترل نکردن است. با کنترل نمی شود رفتار را تغییر داد. شاید موقتاً کنترل بتواند نوجوانی را وادار به تبعیت کند. اما برای همین یکی دو روز کاربرد دارد. کنترل یعنی تو تنبیه می شوی! چرا؟ چون کاری که من گفتم انجام ندادی. کنترل یعنی تو تشویق می شوی! چرا؟ چون کار مورد نظر من را انجام می

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی