آنطور که شما همسرتان را می بینید

آنطور که شما همسرتان را می بینید همسر شما در ذهن شماست! و این یعنی آنطور که شما همسرتان را می بینید یک سری ذهنیتهایی می سازد که طرحواره نامیده می شود. شما هرگز نمی توانید به روان همسرتان وارد شوید و او را مستقیما بشناسید بنابراین از بیرون به او نگاه می کنید، از بیرون به حرفهای او گوش می دهید، رفتارهای او را مشاهده می کنید، رفتارهای گذشته او

با افراد پرخاشگر ازدواج نکنید

با افراد پرخاشگر ازدواج نکنید این مطلب را اختصاص دادیم به: با افراد پرخاشگر ازدواج نکنید همه ی ما خشم را تجربه کردیم، جایی که در حق مان ظلم شده است جایی که دیده نشدیم، توجه نگرفتیم و زمانی که ناکام شدیم. به هر حال پیش می آید که اوضاع بر وفق مرادمان نباشد، خب همیشه هم قرار نیست شرایط مطابق میل ما پیش برود اما برخی هستند که به شدت

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی