دشواری های زندگی مشترک

دشواری های زندگی مشترک نگه داشتن زندگی مشترک، مواجه شدن با دشواری های زندگی مشترک یا ساختن آن مستلزم سیاست، همکاری دوجانبه، گذشت و همدلی است و اینها یعنی مهارت و آمادگی برای ازدواج؛ هر کسی نمی تواند بگوید من اینها را بلدم! به خصوص کم سن و سالها! اگر می خواهید طلاق بگیرید! اگر می خواهید طلاق بگیرید باید منطقی فکر کنید و اگر هیجانی هستید، صبر کنید تا هیجان

ما خودمان انتخاب می کنیم

ما خودمان انتخاب می کنیم  درست است؛ این انتخاب را هم ما انجام می دهیم. ما خودمان انتخاب می کنیم چطور زندگی کنیم، گاهی از روی ناآگاهی! یک روزی شکایت می کنیم از این همه فشار و استرس و کم آوردن! و پس از بررسی توسط متخصص روانشناس می فهمیم که ما خودمان انتخاب می کنیم قربانی باشیم. شاید این موضوع را راحت نفهیم. زیرا باید تمام ابعاد رابطه و رفتارهایی

چقدر به افکار گوش می دهیم؟

چقدر به افکار گوش می دهیم؟ اینکه شنونده خوبی باشیم یک بحث است و اینکه شنونده افکار باشیم یک بحث دیگر است؛ واقعاً چقدر به افکار گوش می دهیم؟  شنونده بودن در هر صورت، نشان دهنده توجه به گوینده است. و مهم تر اینکه مهارتهای گوش دادن به افکار که مورد بحث این مقاله ی ماست، از سوءتفاهم ها جلوگیری می کند. از استنباطهای اشتباه جلوگیری می کند. به خصوص از

همسران کم صبر

همسران کم صبر همسران کم صبر حادثه آفرینند! بیقراری و عصبیت در روابط همسران می تواند کار دستتان دهد. به خصوص اگر مخاطب این مطلب افراد جوانی هستند که تازه ازدواج کرده اند. افراد بیقرار و پر استرس ممکن است نشانه های زیر را از خود بروز دهند: -قهر کنند -به دلیل شتاب و کم صبری، زمینه دخالت خانواده را فراهم می کنند. زیرا چنان رفتار می کنند که خانواده خود

همسر وسواس در خانواده

  همسر وسواس در خانواده حتما درباره وسواس و همسر وسواس در خانواده شنیده اید. زمانی که همسران دارای فرزندی می شوند، یک خانواده به معنی واقعی شکل می گیرد. حالا دیگر با سیستم زناشویی طرف نیستیم. حالا دیگر رابطه ولی-فرزندی هم اضافه می شود. زمانی که یکی از همسران از مشکلی مثل اضطراب یا وسواس رنج می برد و برای درمان مقاومت می کند به شدت مستعد است تا اضطراب

مشکلات همسران در گذر زمان

مشکلات همسران در گذر زمان مشکلات همسران در گذر زمان ممکن است روی هم تلمبار شود. سالهای زندگی مشترک برای برخی همسران می تواند زنگ خطری باشد برای آنها که می گذارند ریزه کاری های زندگی مشترکشان تلمبار شود. منظورمان دقیقاً چیست؟ مهارتهای زندگی مشترک ببینید همه ما رفتارهایی از همسرمان یا خانواده می بینیم که حرفی نمی زنیم، درباره آن صحبت نمی کنیم. شاید دیدگاه مان این است که کوتاه

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی