یک مهارت در زوج درمانی

یک مهارت در زوج درمانی همسران وقتی با همدیگر آشتی می کنند گاهی تصمیم می گیرند از خانواده هایشان هم دلجویی کنند. در این شرایط مشکلاتی هم پیش می آید در ادامه یک مهارت در زوج درمانی می تواند به کاهش بحران در روابط کمک کند. متاسفانه همسران زمانی به مرکز مشاوره و زوج درمانگر مراجعه می کنند که به بن بست رسیده اند و یا از سر استیصال یا درماندگی

مهارتهای زندگی مشترک

مهارتهای زندگی مشترک مهارتهای زندگی مشترک خیلی فراتر از بحثهای تئوری موجود در کتابهاست، شاید خوانده باشید یا شنیده باشید که نباید خانواده ها در مسائل همسران دخالت کنند یا همسران چیزی از مشکلاتشان به آنها بازگو کنند. اما این موضوع به چه معنی است؟ و چرا در عمل برای برخی همسران اجرا شدنی نیست؟ این موضوع به این معنی است که همسران باید قادر باشند بین خودشان حل کنند! در

گذشته همسرم آزارم می دهد

گذشته همسرم آزارم می دهد ظاهرا برخی مشاوران توصیه می کنند در گذشته همسرتان کنجکاوی نکنید. اما این موضوع که گذشته همسرم آزارم می دهد بحثی است که برخی را به راحتی قانع نمی کند. مخاطب این مقاله کیست؟ این مقاله در مورد کسانی است که در مرحله پیش از ازدواج هستند! اولا کنکاش کردن در گذشته همسر را روشن کنیم که چه هست و چه نیست. چه زمانی گذشته همسر

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی