لطفاً زندگی را جدی نگیرید

لطفاً زندگی را جدی نگیرید اینقدر غرق در مسائل جدی زندگی نشوید و لطفاً زندگی را جدی نگیرید زیرا از ساده ترین ترفندهای نگه داری رابطه زناشویی غافل می شوید در نتیجه نارضایتی و دلسردی خیلی سریع به سراغ شما، همسر و خانواده می آید. اگر تا الان با کم و بیش زندگی ساختید و پیش بردید، از الان به بعد هم پیش خواهید برد. اما اگر کار به جایی برسد

دلبستگی و وابستگی

دلبستگی و وابستگی دلبستگی و وابستگی، احساسات درونی در وجود انسان ها هستند که گاهی افراد، در روابط احساسی و عاطفی خود، مرز این دو را با یکدیگر اشتباه می گیرند. این در حالی است که این دو احساس با یکدیگر، تفاوت هایی دارند که افراد برای کاهش هرچه بیشتر این دو آسیب باید در این خصوص شناخت کافی و اطلاعات لازم را کسب کنند. دلبستگی همراه با آرامش است و

روانشناسی عشق

روانشناسی عشق فروید در بحث روانشناسی عشق معتقد بود که ما هرگز در برابر سختیها و ناملایمات زندگی، آنقدر بی دفاع نیستیم که در زمان عاشق بودن هستیم. عشق ، پر از فریب است ؛ فریب دادن دیگری، فریب دادن خودمان و فریب خوردن بوسیله فردی دیگر؛ در بسیاری از موارد، عشق، خطاهای شناختی خاصی در فرد عاشق ایجاد می کند که او را از دیدن حقایق، باز می دارند. روانشناسان،

یک مهارت در زوج درمانی

یک مهارت در زوج درمانی همسران وقتی با همدیگر آشتی می کنند گاهی تصمیم می گیرند از خانواده هایشان هم دلجویی کنند. در این شرایط مشکلاتی هم پیش می آید در ادامه یک مهارت در زوج درمانی می تواند به کاهش بحران در روابط کمک کند. متاسفانه همسران زمانی به مرکز مشاوره و زوج درمانگر مراجعه می کنند که به بن بست رسیده اند و یا از سر استیصال یا درماندگی

مهارتهای زندگی مشترک

مهارتهای زندگی مشترک مهارتهای زندگی مشترک خیلی فراتر از بحثهای تئوری موجود در کتابهاست، شاید خوانده باشید یا شنیده باشید که نباید خانواده ها در مسائل همسران دخالت کنند یا همسران چیزی از مشکلاتشان به آنها بازگو کنند. اما این موضوع به چه معنی است؟ و چرا در عمل برای برخی همسران اجرا شدنی نیست؟ این موضوع به این معنی است که همسران باید قادر باشند بین خودشان حل کنند! در

گذشته همسرم آزارم می دهد

گذشته همسرم آزارم می دهد ظاهرا برخی مشاوران توصیه می کنند در گذشته همسرتان کنجکاوی نکنید. اما این موضوع که گذشته همسرم آزارم می دهد بحثی است که برخی را به راحتی قانع نمی کند. مخاطب این مقاله کیست؟ این مقاله در مورد کسانی است که در مرحله پیش از ازدواج هستند! اولا کنکاش کردن در گذشته همسر را روشن کنیم که چه هست و چه نیست. چه زمانی گذشته همسر

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی