مقابله با از کوره در رفتن

مقابله با از کوره در رفتن همه ی ما سهم داریم برای مقابله با از کوره در رفتن یکدیگر در زندگی مشترک تلاش کنیم زمانی که در رابطه با همسر خود یا فکر کردن در مورد مشاجره ای که با او داشتید و احیاناً هنوز حل نشده! با توجه به اینکه ممکن است برانگیختگی هیجانی کار دستتان دهد، به توصیه متخصص زوج درمانگر حرف های آرام کننده به خود بگویید و

تمرین کنید صمیمیت را افزایش دهید

تمرین کنید صمیمیت را افزایش دهید نخ‌های صمیمیت را در رابطه‌تان چک کنید. سعی کنید به هر روشی تمرین کنید صمیمیت را افزایش دهید سکوت و پذیرش و گوش دادن و همدل بودن را با همسرتان انجام دهید. این همه کار و دغدغه ی گرانی و تورم را که همه داریم؛  تا بوده همین بوده و شاید همین باشد و زندگی مان را کرده ایم و ادامه خواهد داشت. در حالی

چه ویژگیهایی برای ازدواج مناسب نیست!

چه ویژگیهایی برای ازدواج مناسب نیست! در این بحث می خواهیم بپردازیم به موضوع چه ویژگیهایی برای ازدواج مناسب نیست! ویژگیهایی که باید پیش ار انتخاب پارتنر به آن دقت کنیم. در ازدواج یکسری عوامل به عنوان ویژگیهای شخصیتی باید درست در کنار هم قرار بگیرد تا ازدواج موفقی اتفاق بیفتد. شاید برخی تعجب کنند، تـئوری بدانند و یا قبول نداشته باشند. اما این موضوعی است که به هر حال در

دشواری های زندگی مشترک

دشواری های زندگی مشترک نگه داشتن زندگی مشترک، مواجه شدن با دشواری های زندگی مشترک یا ساختن آن مستلزم سیاست، همکاری دوجانبه، گذشت و همدلی است و اینها یعنی مهارت و آمادگی برای ازدواج؛ هر کسی نمی تواند بگوید من اینها را بلدم! به خصوص کم سن و سالها! اگر می خواهید طلاق بگیرید! اگر می خواهید طلاق بگیرید باید منطقی فکر کنید و اگر هیجانی هستید، صبر کنید تا هیجان

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی