سوالهای مهم در دوران آشنایی

سوالهای مهم در دوران آشنایی دوران آشنایی فرصتی است برای پرسیدن سوالهایی که به شناخت دو نفر از همدیگر کمک می کند و شاید از خود بپرسید سوالهای مهم در دوران آشنایی چه مواردی را شامل می شود. سوالهای مهم دوران آشنایی را می توان در اینترنت جستجو کرد و مطالعه ای انجام داد. در این مورد کتاب هم هست. اما نکته مهم اینجاست که نباید به شکل مصنوعی از همدیگر

دقت در ازدواج مجدد

دقت در ازدواج مجدد ازدواج موضوع ساده ای نیست از همه مهمتر گرفتن تصمیم مجدد برای سرنوشت؛ دقت در ازدواج مجدد ضروری است؛ حال اگر فرزندی از ازدواج قبل داریم، شرایط مان با یک ازدواج مجدد بدون فرزند فرق می کند. شاید برخی خیلی ساده به این موضوع نگاه کنند. یعنی اگر دوباره طلاقی اتفاق افتاد، نگرانش نباشند، اگر برای بار سوم پیش آمد، پوست کلفت تر به این موضوع نگاه

مشاوره ازدواج مجدد

مشاوره ازدواج مجدد اگر قصد ازدواج مجدد را دارید، بی تعارف بروید سراغ مشاوره ازدواج مجدد و به خود سخت بگیرید! البته مخاطب این مطلب  عموم کسانی هستند که قصد ازدواج دارند و البته مهم تر از همه کسانی که برای بار دوم قصد ازدواج دارند. شاید مقابل مشاور بنشینید و بگویید: دفعه اول سنم کم بود، ازدواج کردم. بچه بودم، خانواده ام شوهرم دادند. شدیدا عاشم بودم، حرف منطق را نمی شنیدم.

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی