مشاوره زندگی مشترک با همسر معتاد

مشاوره زندگی مشترک با همسر معتاد این بحث را اختصاص دادیم به مشاوره زندگی مشترک با همسر معتاد ؛ آیا زندگی کنیم یا نه؟ آیا طلاق بهتر است یا به همسرم فرصت دهم؟ بارها فرصت دادم ولی ترک نکرده همیشه قول داده اما همین که فهمید من بر می گردم یا طلاق نمی گیرم، دوباره روز نو روزی از نو بارها هزینه کردیم برای ترک، کلاسهای ان ای را شرکت کرد،

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی