چقدر به افکار گوش می دهیم؟

چقدر به افکار گوش می دهیم؟ اینکه شنونده خوبی باشیم یک بحث است و اینکه شنونده افکار باشیم یک بحث دیگر است؛ واقعاً چقدر به افکار گوش می دهیم؟  شنونده بودن در هر صورت، نشان دهنده توجه به گوینده است. و مهم تر اینکه مهارتهای گوش دادن به افکار که مورد بحث این مقاله ی ماست، از سوءتفاهم ها جلوگیری می کند. از استنباطهای اشتباه جلوگیری می کند. به خصوص از

مبارزه برای تغییر دادن همسر

مبارزه برای تغییر دادن همسر آیا شما هم در خط مقدم مبارزه برای تغییر دادن همسر هستید؟ این راه، خطرهای زیادی دارد و به شدت به رابطه ی تان با همسر آسیب می زند. اگر دائماً با همسرتون دعوا می کنید و سر هر چیزی بحث می کنید و سر و صدا می کنید و به هم گیر می دید و از هم خسته شده اید. و حس می کنید عشق

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی