چرا همسران به تفاهم نمی رسند؟

چرا همسران به تفاهم نمی رسند؟ چرا همسران به تفاهم نمی رسند؟ چرا رابطه ها خراب می شود؟ چرا حتی در کلینیک مشاوره همسران با گارد با هم حرف می زنند؟ چرا فکر می کنند باید دفاعیه ارائه دهند؟ آیا هنوز این فکر وجود دارد که قرار است حکمی از سوی مشاور صادر شود؟ و این حکم قطعی است؟ خیر آیا قرار است حرفی که روانشناس و مشاور می زند، نزد

12 نشانه خطرناک دوران آشنایی

12 نشانه خطرناک دوران آشنایی این 12 نشانه خطرناک دوران آشنایی ، مواردی است که در اثر تجربه کار با مراجعان در کلینیک مشاوره روانشناسی بدست آمده است. اول رابطه، حال و هوای دیگری دارد! احساس اونقدر خوب است، فقط می خواهیم اوکی شود. اصلا اگر از تفاوتها هم حرف بزنیم ولی با لبخند و جذابیت صحیت می کنیم و بعد با اعتماد به نفس جذب تفاوتهای هم می شویم. اااا

زوج درمانی زمان بر است.

زوج درمانی زمان بر است زوج درمانی زمان بر است و ارائه راهکار در زمینه مشکلات زوجها، گاهی کار راحتی است و گاه دشوار؛ معجزه ای در کار نیست؛ گاهی در یک جلسه مفصل هم به خیلی چیزها می شود پی برد و گاهی در ده جلسه ها نمی شود. امروزه آنقدر زندگیها سخت شده و روابط و شخصیتها پیچیده شده اند و تعداد مشکلات زیاد شده که فرایند زوج درمانی

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی