خشم چه می گوید؟

خشم چه می گوید؟ فقط این نیست که من عصبانی هستم و تو باید آرامم کنی! یا تقصیر توست؟شاید اینها کمک کننده باشد، اما اینکه بدانیم خشم چه می گوید؟ بیشترین کمک را به ما می کند. احساسات را دست کم نگیرید. اگر خوب تک تک شان را نـشناسید، می توانند شما را فریب دهند. چون خیلی وقتها برگ برنده را در بازی با عقل دارند! در حالی که شما همچنان

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی