مهارتهای زندگی مشترک

مهارتهای زندگی مشترک مهارتهای زندگی مشترک خیلی فراتر از بحثهای تئوری موجود در کتابهاست، شاید خوانده باشید یا شنیده باشید که نباید خانواده ها در مسائل همسران دخالت کنند یا همسران چیزی از مشکلاتشان به آنها بازگو کنند. اما این موضوع به چه معنی است؟ و چرا در عمل برای برخی همسران اجرا شدنی نیست؟ این موضوع به این معنی است که همسران باید قادر باشند بین خودشان حل کنند! در

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی