شرکت در جلسات زوج درمانی

شرکت در جلسات زوج درمانی

شرکت در جلسات زوج درمانی

این سوال خیلی از همسران درباره شرکت در جلسات زوج درمانی است که آیا به صورت جدا در جلسات شرکت کنیم یا با هم باشیم؟

خب بگذاریم دوباره تعریف زوج درمانی را مورد بررسی قرار دهیم.

گقتیم زوج درمانگر در جلسات زوج درمانی به دنبال تغییر دادن روابط همسران است.

تغییر دادن الگوهای غلط نگرشی، رفتاری و فکری و هیجانی غالب بر روابط میلن همسران و تعامل آنها با یکدیگر و خانواده هایشان

خب، وقتی چنین تعریفی می شود یاد تعریف سیستم می افتیم

قبلا گفتیم رابطه میان همسران هم شکل یک سیستم است.

در یک سیستم اجزا بر هم تاثیر می گذارند و از هم تاثیر می پذیرند.

این تعریف در مورد زندگی زناشویی هم صدق می کند.

هر یک از همسران واکنشی نشان می دهد، روی رفتار نفر دیگر تاثیر می گذارد و او هم پاسخی می دهد و الی آخر…

عموماً چنین تعریفی صدق می کند.

جز در مواردی که مشکل مشخصی از یک نفر سر می زند که باز هم حل و فصل آن می تواند تابع روابط سیستمی باشد.

با این تفاسیر ، به نظر می رسد که حضور هر دوی همسران در جلسات مشاوره زوج درمانی ضروری است.

ما می خواهیم جداگانه صحبت کنیم

در بحث شرکت در جلسات زوج درمانی برخی می گویند ما می خواهیم جداگانه با متخصص زوج درمانگر گفتگو کنیم.

ایرادی ندارد؛

اما بپذیرید که زوج درمانگر نقش شنونده را در جلسات خواهد داشت.

تجربه من به عنوان مشاور خانواده می گوید که هر وقت همسران در جلسات زوج درمانی ، به صورت جداگانه شرکت کردند خواه ناخواه درباره رفتار همسرشان حرف می زنند.

و سپس از مشاور نظر می خواهند!

پاسخ این است که تا همسرتان نباشد و در برابر حرف شما عکس العمل نشان ندهد، نمی توانم نظر بدهم.

حال مراجع کننده یا قانع می شود یا می گوید مشاوره رفتم و فایده ای نداشت، کلی هم هزینه کردم.

پس علت اینکه برخی راضی نیستند این است نه مشکل از مشاور.

از طرفی برخی همسران اصرار دارند در جلسات جداگانه صحبت کنند.

ما در مرکز مشاوره به آنها توضیح می دهیم که در نهایت باید کنار هم قرار بگیرید.

و دوباره کاری می شود و مسائل را باید مجدد در حضور هم مطرح کنید.

آیا مشکلی ندارید؟ با توجه به اینکه هزینه می کنید؟

پیشنهاد مرکز مشاوره شرق تهران

در خاتمه بحث شرکت در جلسات زوج درمانی دو توصیه برای همسران مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده دارم

اول اینکه سعی کنید در جلسه با هم حضور داشته باشید.

خب این حتما دلیلی غیر از توضیحات فوق دارد که می گویم.

دوم اینکه اگر مایل به شرکت جداگانه در جلسات زوج درمانی هستید حتما با مشاور خود هماهنگ کنید تا زمانی را به شما و همسرتان اختصاص بدهد.

اما ترجیح ما این است که در ابتدا با هم در جلسه مشاوره شرکت کنید.

سپس تایمی را جداگانه با مشاور صحبت داشته باشید.

و این قاعده را فراموش نکنید که در ابتدای کار اگر اصرار به گفتگوی جدا داشته باشید مشاور تماماً شنونده خواهد بود.

اما زمانی که زوجها فرایندی را طی می کنند، حال زوج درمانگر در جلسات تکی نقش فعال تری ایفا می کند.

چون همسران را شناخته

با این حال روند دقیقی نخواهد بود.

از طرفی متاسفانه از آنجایی که همسران پس از جلسات تکی از همدیگر کنجکاوی می کنند که چی گفتی؟

یا هر دروغی که دلت خواست سر هم کردی!؟

متاسفانه کار را خراب می کنند.

چه کار دارید که همسرتان امروز در جلسه مشاوره چه گفت!؟

از طرفی همسران هم باید در انتقال مطالب جلسه به یکدیگر دقت کنند.

بارها شاهد بودیم که هر یک از همسران پس از جلسات جداگانه ، حرفهایی به یکدیگر از قول مشاور زده اند که رابطه خودشان را خراب کرده

و بعد همسر دیگر به مرکز مشاوره تماس گرفته و معترض شده که چرا چنین گفته شده

در حالی که در بیان مطالب تحریف صورت گرفته است

این تجربه ها باعث می شود که زوج درمانگر هم به دنبال دردسر بحث نباشد و ترجیح دهد جلو هر دوی همسران صحبت کند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

هفت + 15 =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی