مراقب برچسبها باشید

مراقب برچسبها باشید

مراقب برچسبها باشید

در روابط خود با اطرافیان از جمله با همسر یا فرزندان مراقب برچسبها باشید.

برچسب ها عبارتهای کلی هستند که گویا قرار است مجموعه ای از مشکلات را در قالب یک کلمه یا عبارت بیان کند.

و همین، کار را خراب می کند و روابط همسران را تیره و تار می سازد.

چون صفت یا صفاتی را به نفر مقابل می چسباند.

و معمولا شخصیت او را زیر سوال می برد.

تو دیوانه ای

تو شکاکی

تو پارانوئید هستی

روانشناس گفته تو نقش قربانی را در زندگی داری…

وقتی می گوییم صفت یا صفاتی را به کسی می چسباند و شخصیت را زیر سوال می برد معنی این است که اصولا تیرِ برچسبها شخصیت را نشانه می رود.

برچسبها می تواند مضمون روانشناسی داشته باشد!

در ادامه ی بحث مراقب برچسبها باشید باید توجه کنید که گاهی برچسبها حاوی اطلاعاتی است که افراد در کلاسهای روانشناسی بدست آورده اند.

یا مطالعاتی که از روی کتابها کسب کرده اند.

برخی چنان غرق در روانشناسی می شوند که بیشتر از اینکه موجب آگاهی آنها شود از آن اطلاعات برای برچسب زدن استفاده می کنند.

در عین حال ادعای مطالعات زیاد هم دارند

و در عین حال بیان می کنند که چه اشکالی دارد آدم برای رشد خودش مطالعه کند.

هیچ اشکالی ندارد اما روانشناسی از آن بحث هاست که من که مشاور هستم توصیه می کنم غرق در مفاهیم آن نشوید.

که هر کسی صحبت کرد سرنخ حرفهایش را در آسیب شناسی جستجو کنید و به خودش هم تحویل دهید.

اطلاعات روانشناسی را کجا استفاده کنم؟

در بحث مراقب برچسبها باشید توصیه می کنم لطفا از سواد روانشناسی برای خودتان استفاده کنید.

قرار است کمک کند به خودشناسی و مهارتهای ارتباطی شما با دیگران

کوچکترین کاربرد بدی از این عبارتها و اصطلاحهای روانشناسی باعث می شود دیگران بهشان بر بخورد یا گارد بگیرند.

لطفا آموزه های روانشناسی را برای خودتان و بهبود روابط تان با دیگران استفاده کنید و در صدد تشخیص مشکلات دیگران بر نیایید، لطفاً!

شما هر هنری که دارید روی خودتان پیاده کنید.

و از تفسیر و تشخیص مشکلات دیگران بپرهیزید.

مهارتهای ارتباطی سالم

در انتهای بحث مراقب برچسبها باشید توصیه می کنم به جای زدن برچسب، از توضیح واضح آنچه که مشاهده می کنید و مشکلاتی که ایجاد می شود حرف بزنید.

این را به عنوان یکی از مهارتهای ارتباطی همسران استفاده کنید.

چون شما وقتی برچسب می زنید، همانطور که بارها گفته ام، در نفر مقابل خود، گارد ایجاد می کنید.

شاید در ابتدا توجه اش جلب شود

اما ممکن است حالش در ادامه بدتر شود و سعی کند نقش شما را در بروز مشکل بیشتر جلوه دهد.

اگر برچسبها را در ومرد دوستان به کار  ببرید، آنها هم ممکن است روی خوش نشان ندهند.

و سعی کنند چیزی جلو شما ابراز نکنند.

مشاوره آنلاین و تلفنی

در انتهای مطلب مراقب برچسبها باشید یادآور می شوم که مرکز مشاوره امین میرموسوی به غیر از مشاوره حضوری، مشاوره تلفنی و آنلاین نیز ارائه می دهد.

در صورت تمایل می توانید با شماره های کلینیک که در همین سایت و وبلاگ مرکز مشاوره درج شده تماس حاصل فرمایید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

3 × 2 =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی