همسران به یکدیگر کمک کنند

همسران به یکدیگر کمک کنند

همسران به یکدیگر کمک کنند

برای فهم بهتر نیازها و مشکلات زوجها، توصیه می شود همسران به یکدیگر کمک کنند.

این سوال چه نکته مهمی در خود دارد که همسران به همدیگر می گویند: خب بپرس… حرف بزن…. یه بار از من بخواه….

به راستی که یکی از ابتدایی ترین مسائل زوجها این است که به جای درخواست و بیان احساسها، ذهن خوانی می کنند.

اگر بگویم، او فلان برخورد را می کند….

بعد همسرش در جواب و در نزد زوج درمانگر می گوید از کجا اینقدر مطمئنی؟

پاسخ داده می شود که می دانم دیگر، همسرم دمدمی است؛ یا زود از کوره در می رود؛ همیشه همین بوده(تعمیم دادن های افراطی)

موضوع این است که همه ما درباره هیجانهای دیگران ذهن خوانی می کنیم.

گاهی درست و گاهی هم اشتباه

موضوع این است که ذهن خوانی و آنچه در ذهن می گذرد به جای حرف زدن، در تصمیم های ما تاثیر می گذارد.

مراقب برچسبها باشید

اگر انتظارم دارم همسران به یکدیگر کمک کنند باید اول از همه نکات ضعف موجود در ارتباط را خوب بدانند.

به غیر از موارد فوق، وقتی زوجها می خواهند هیجانهای همسرشان را توضیح دهند اغلب آن را تبدیل به صفتی پایدار می کنند.

زودجوش

دمدمی مزاج

….

در صورتی که پاسخ نفر مقابل این است که:

یعنی من همیشه اینم!؟

یعنی همیشه من اینطوری رفتار کردم!؟ خیلی بی انصافی

برای جلوگیری از این پاسخها باید از همان ابتدا به گونه ای صحبت کنیم که به جزئیات اشاره کند.

یعنی چه زمانی و چطور رفتار می کنیم که بر این باور می شویم که انگار زود از کوره در می رود.

در غیر این صورت تلاش می کنیم هیجانهای او و یا طرز رفتار اشتباه همسر را به چیزی مثل شخصیت، ژنتیک، سابقه خانوادگی و امثال اینها ربط دهیم.

که چنین واکنش هایی، دفاع هایی سخت و مجادله بر انگیز ایجاد می کند که به حق هم هست.

بنابراین وقتی صحبت از کمک همسران به یکدیگر است، این کمک باید با توصیه فوق بر مبنای پرهیز از برچسبها و صفات کلی باشد.

می بایست بر مبنای جزئیاتی باشد که ما در برخی مواقع از همسرمان شاهد هستیم.

وقتی از صفتی کلی حرف می زنیم، شنونده نگران است که همیشه اینطور قضاوت شود.

همیشه نگران نمره گرفتن است.

ارزیابی شدن و پیوسته زیرنظر بودن

حتی کل شخصیت زیر سوال رفتن

و این مهمترین تصویری که ایجاد می کند این است که نکند همسرم از دست من خسته شده است!

مراجعه به مرکز مشاوره شرق تهران

در پایان بحث همسران به یکدیگر کمک کنند توصیه می کنم حتما برای جلوگیری از مشاجرات و مشکلاتی که توضیح داده شد، موارد فوق را رعایت کنید.

اما اگر به هر علت ، بحث شما و همسرتان تمامی ندارد  و امکان دارد از روی خستگی و عصبیت، از برچسبها و صفات کلی استفاده کنید حتما با مراجعه به مرکز مشاوره خانواده از زوج درمانگر کمک بگیرید.

مرکز مشاوره شرق تهران در زمینه زوج درمانی می تواند گزینه مناسبی برای بررسی و حل مشکلات همسران باشد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

سه × 2 =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی